Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 991

Website: donga.edu.vn

Email:

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

0389.931.613

Nguyễn Thị Quỳnh Như

0905.705.847