Đề tài sinh viên Khoa Marketing- Trường Đại học Đông Á đoạt giải Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2023
Vinh danh - Chúc mừng

Đề tài sinh viên Khoa Marketing- Trường Đại học Đông Á đoạt giải Cuộc thi sinh...

Ngày 16.12.2023, Thành Đoàn phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Trao giải Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2023.

TS. La Dương Hải - Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học

0934979915 - haild@donga.edu.vn 

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như - Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học

0905705847 -