Đại học Đông Á có tác giả bài báo khoa học xuất sắc được TP Đà Nẵng tặng bằng khen trong hoạt động KH&CN
Vinh danh - Chúc mừng

Đại học Đông Á có tác giả bài báo khoa học xuất sắc được TP Đà Nẵng tặng bằng...

Nghiên cứu sinh Trần Kim Đức - Phó Viện trưởng thường trực, Viện Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu Đại học Đông Á - IAD vừa được UBND thành phố Đà Nẵng khen thưởng thành tích...

TS. La Dương Hải - Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học

0934979915 - haild@donga.edu.vn 

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như - Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học

0905705847 -