HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 

TS. Nguyễn Thị Anh Đào

Chủ tịch

TS. Đỗ Trọng Tuấn

Phó Chủ tịch thường trực

TS. Ngô Quang Vinh

Phó Chủ tịch

Các thành viên khác

»  PGS. TS. Đậu Thị Hòa

»  PGS. TS. Hoa Hữu Lân

»  PGS. TS. Nguyễn Thế Tràm

»  PGS. TS. Trần Thị Minh Diễm

»  PGS. TS Nguyễn Minh Chính

»  PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận

» TS. Trần Văn Anh

»  TS. Bùi Văn Viễn

»  TS. Nguyễn Thế Vinh

»  TS. Bùi Nữ Thanh Hà

»  TS. Đoàn Gia Dũng

»  TS. Lê Bách Giang

»  TS. Trần Thiện Vũ

 

 

 

 

»  TS. Trần Ngọc Sơn

»  TS. Phan Hoàng My Thương

»  TS. Lương Văn Nhân

»  TS. Võ Thị Mai Hoa

»  TS. Bùi Minh Hiển

»  TS. Nguyễn Anh Quân

»  TS. Phạm Trần Vĩnh Phú

»  TS. Vũ Thị Bắc Hà

»  TS. Vũ Thị Quỳnh Chi

»  TS. Phùng Chất

»  TS. Trần Thanh Dũng

»  TS. Nguyễn Anh Duy

»  TS. Nguyễn Văn Minh

»  TS. Đỗ Sính

»  TS. Lê Anh

»  TS. Bùi Thị Kim Huệ

»  ThS. Trương Văn Trí

»  ThS. Lê Thị Thanh Lai

»  ThS. Hà Xuân Thảo

»  ThS. Vương Hữu Vĩnh

»  ThS. Võ Thị Hoa

»  ThS. Lương Minh Sâm

»  ThS. Nguyễn Lê Hoàng

»  NCS. Lê Minh Xuân