Seminar: Một vài kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Sáng ngày 23.11.2023, Trường Đại học Đông Á tổ chức buổi seminar hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên thuộc khối Khoa học xã hội và nhân văn. 

Tại đây, TS. Trần Đức Anh Sơn - Trưởng phòng Quản lý Khoa học đã có những chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu của mình. 

Một số hoạt động tiêu biểu của TS. Trần Đức Anh Sơn:

- Bắt đầu tham gia nghiên cứu từ 1990, bằng các bài nghiên cứu ngắn đăng trên báo và tạp chí ở Huế và một số viện nghiên cứu ở Hà Nội;
- Tham gia xây dựng hồ sơ xếp hạng các di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia (1990 - 1991); 
- Tham gia xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Quần thể di tích cố đô Huế là Di sản văn hóa thế giới (1991 - 1993); 
- Tham gia xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Nhạc lễ cung đình Việt Nam - Nhã nhạc triều Nguyễn là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2001 - 2003); 
- Đề xuất và làm chủ nhiệm nghiên cứu 12 đề án / đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn ở Huế, Đà Nẵng và khu vực miền Trung (2004 - 2021);
- Thực hiện 3 đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn do nước ngoài tài trợ (1995 - 2014);
- Thực hiện 3 đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn bằng học bổng của chính phủ nước ngoài cấp (1999 - 2016);
- Xuất bản 17 đầu sách trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (1999 - 2016). Trong đó có 13 đầu sách cá nhân, 2 đầu sách hợp tác biên soạn với đồng nghiệp; và 2 đầu sách là chủ biên.

Tại buổi chia sẻ, TS. Sơn chia sẻ về quá trình viết một bài báo khoa học, kinh nghiệm nghiên cứu, cách tìm và xây dựng ý tưởng nghiên cứu và cách viết tài liệu tham khảo. 

Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:

Các bạn sinh viên có thể tải bài báo cáo của TS. Trần Đức Anh Sơn tại đây.