Sản phẩm khoa học công nghệ trong những ngày đầu năm Tân Sửu - 2021

Trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu - 2021, Trường Đại học Đông Á liên tục nhận được những tin vui "gặt hái" từ hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên Nhà trường. Tiến sĩ Trần Mạnh Hùng - Trưởng phòng Quản lý Khoa học kiêm giảng viên Khoa Dược - Trường Đại học Đông Á đã có 3 chương sách được công bố trên sách chuyên khảo: Current Advances in Chemistry and Biochemistry Vol. 1(https://stm.bookpi.org/CACB-V1/issue/view/12). Ba chương sách của anh lần lượt có tên là: Lycopodium Alkaloids from Vietnamese Huperzia Squarrosa (Forst.) Trevis and their Anti-Cholinesterase Activity (https://stm.bookpi.org/CACB-V1/article/view/118); In vivo Anti-inlammatory and Anti - osteoarthritis Effects of a Vietnamese Traditional Remedy, KNC, in Animal Models (https://stm.bookpi.org/CACB-V1/article/view/119); Pimarane Diterpenes from Vietnamese Orthosiphon stamineus Benth, and Their Glucose Uptake Stimulatory and PTP1B Inhibitory Activities (https://stm.bookpi.org/CACB-V1/article/view/121).

Trần Mạnh Hùng là tiến sĩ trẻ có nhiều năm học tập và làm việc tại nước ngoài. Anh tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Dược học năm 2008 tại Khoa Dược, ĐH Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc. Tiến sĩ Hùng đã có 140 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín, thực hiện 02 dự án nghiên cứu cùng các cộng sự trong và ngoài nước. Hiện tại, anh là thành viên hội đồng thẩm định đề tài của Quỹ Khoa học công nghệ quốc gia (Nafosted) chuyên ngành Y Sinh Dược học.