Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia: “Công cụ Toán – Thống kê hiện đại: Lý thuyết và ứng dụng”

Nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác về nghiên cứu khoa học theo hướng hàn lâm và ứng dụng giữa các trường Đại học có giảng dạy các chuyên ngành về Toán và thống kê; cũng như hướng đến mục tiêu giới thiệu các công cụ Toán – Thống kê hiện đại trong nghiên cứu kinh tế và tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (khoa Toán – Thống kê), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (khoa Toán kinh tế, khoa Thống kê), trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (khoa Thống kê Tin học); trường Đại học Quy Nhơn (khoa Toán – Thống kê) đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: “Công cụ Toán – Thống kê hiện đại: Lý thuyết và ứng dụng” lần 4 năm 2022.

Thời gian: Ngày 11 tháng 11 năm 2022

Hình thức: kết hợp trực tiếp (tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM) và trực tuyến trên nền tảng Cisco Webex (sức chứa 1000 thành viên)

Thời hạn gửi bài: Trước ngày 31/07/2022 Trước

Hội thảo sẽ lựa chọn các bài viết có chất lượng để xuất bản làm kỷ yếu. Kỷ yếu được xuất bản trực tuyến và có mã ISBN

Thông tin chi tiết xin tham khảo theo đường link sau đây: https://bit.ly/3n1SAgt