Thư mời viết bài cho Hội thảo Quốc tế về "Quản trị Chuỗi cung ứng và Kỹ thuật Công nghiệp trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu"

Phòng QLKH kính gửi đến các Thầy/Cô thông tin về viết bài hội thảo Quốc tế "Quản trị Chuỗi cung ứng và Kỹ thuật Công nghiệp trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu"

1. Chủ đề thuộc lĩnh vực:

  • Kinh doanh và Thương mại
  • Kỹ thuật công nghiệp
  • Khoa học Quản lý
  • Hậu cần và Quản trị Chuỗi cung ứng

2. Các mốc thời gian:

  • Ngày tổ chức Hội thảo: 28/08/2021
  • Hạn cuối nhận Tóm tắt: 25/05/2021
  • Hạn cuối nhân Toàn văn: 25/06/2021

Nộp bài viết tại đây: https://easychair.org/conferences/?conf=iclie2021

Xem thêm chi tiết thông báo tại đây: https://iclie-vlu.com/