Thư mời tham dự và viết bài tham luận Hội thảo "Nâng cao năng lực quản trị hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở giáo dục ĐH đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT"

Kính gửi Quý Thầy/Cô thông tin về việc tham gia viết tham luận cho Hội thảo "Nâng cao năng lực quản trị hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở giáo dục ĐH đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT" do Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức.

Thời gian dự kiến tổ chức: 06/05/2021

Thời hạn nhận báo cáo: Nhận đăng ký và báo cáo trước ngày 15/03/2021. Gửi qua địa chỉ email: thamdth@tdmu.edu.vn 

Thời hạn nộp toàn văn: 15/04/2021 

Để xem chi tiết thông báo, vui lòng xem tại đây

Từ khóa