Thông tin về học bổng cao học của Chính phủ Hàn Quốc

Viện giáo dục quốc tế (NIIED)-cơ quan trực thuộc Bộ giáo dục Hàn Quốc đang tuyển sinh sinh viên nước ngoài cho chương trình học bổng Chính phủ Hàn Quốc (hệ cao học) năm 2021 - GKS (Global Korea Scholarship), các ứng viên vui lòng tham khảo nội dung hướng dẫn đính kèm (Application Guidelines), chuẩn bị các hồ sơ cần thiết và gửi về Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP. HCM trực thuộc Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. HCM bằng cách đến nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

◀ Thời hạn nộp hồ sơ: Đến 5 giờ chiều thứ 6 ngày 19 tháng 3 năm 2021
◀ Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP.HCM (Tầng trệt số 47 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh)

Thông tin chi tiết vui lòng theo dõi tại đường link: http://overseas.mofa.go.kr/vn-hochiminh-vi/brd/m_3353/view.do?seq=761240&srchFr&amp%3BsrchTo&amp%3BsrchWord&amp%3BsrchTp&amp%3Bmulti_itm_seq=0&amp%3Bitm_seq_1=0&amp%3Bitm_seq_2=0&amp%3Bcompany_cd&amp%3Bcompany_nm&page=1&fbclid=IwAR1hyNGp9ammbhj3aW9GnU27qqNSkKtSWlm-m2Ejm5Eq7Vn-bgOtZg354dc