THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC "CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC"

Phòng Quản lý Khoa học hân hạnh gửi đến các cá nhân/đơn vị quan tâm thông tin về Hội thảo "Chuyển đổi số trong Giáo dục Đại học" do Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng phối hợp với các đơn vị khác tổ chức. Hội thảo nhằm cung cấp cơ hội để các trường đại học và cao đẳng trong cả nước cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức về chuyển đổi số giúp các trường xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống để thời gian đến cần tổ chức hoạt động chuyển đổi số một cách bài bản hơn để nâng cao hiệu quả.

1. Nội dung hội thảo tập trung những nội dung sau:

- Cơ chế, chính sách cần hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số trong toàn ngành;

- Những công việc cần thiết về chuyển đổi số trong quản lý giáo dục;

- Chuyển đổi số trong khai thác các công cụ phân tích dữ liệu để nâng cáo hiệu quả thực hiện chức năng quản trị, quản lý giáo dục;

- Chuyển đổi số trong đào tạo trực tuyến và phát triển các khóa học online;

- Chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học;

- Chuyển đổi số trong việc hoàn thiện, tích hợp dữ liệu thiết yếu và kết nối liên thông;

- Chuyển đổi số trong phát triển, khai thác hệ thống học liệu và môi trường học tập số.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

- Thời gian: dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2021

- Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại một cơ sở giáo dục đại học ở phía Nam.

3. Đăng ký tham dự và viết báo cáo Hội thảo

- Tham dự Hội thảo: Ban tổ chức hội thảo sẽ gửi mẫu đăng ký tham dự hội thảo tới Quý đại biểu khi có thời gian và địa điểm tổ chức chính thức

- Viết báo cáo Hội thảo: Bài viết vui lòng gửi về email: hiephoidhcdvn@gmail.com trước ngày 25/4/2021

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây

Trân trọng cảm ơn.

Từ khóa