Hội thảo Quốc gia với chủ đề: "Nghiên cứu và giảng dạy Ngoại ngữ, Bản ngữ và Quốc tế học trong thời kỳ hội nhập" năm 2021

Phòng QLKH kính gửi đến Quý Thầy/Cô quan tâm thông báo về Hội thảo Quốc gia với chủ đề: "Nghiên cứu và giảng dạy Ngoại ngữ, Bản ngữ và Quốc tế học trong thời kỳ hội nhập" năm 2021 do Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng tổ chức.

Xem chi tiết tại đây