TB v/v Đề xuất nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ cấp tỉnh năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk

Theo Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ và Quy trình xây dựng kế hoạch nghiên cứu hàng năm của tỉnh Đắk Lắk, Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021.

Tập trung vào 07 chương trình trọng điểm về phát triển khoa học công nghệ của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 gồm:

  • Chương trình Khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục và đào tạo,
  • Chương trình y dược và chăm sóc sức khỏe cộng đồng,
  • Chương trình nông nghiệp và phát triển nông thôn,
  • Chương trình ứng dụng công nghệ sinh học, bảo tồn và phát triển nguồn gen,
  • Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ vừa,
  • Chương trình hỗ trợ Phát triển tài sản trí tuệ,
  • Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các nhiệm vụ KH&CN đề xuất kế hoạch năm 2021 do tổ chức cá nhân trực tiếp thực hiện hoặc do tổ chức, cá nhân có nhu cầu đặt hàng tỉnh nghiên cứu theo dõi phụ lục 1 và 2 trong file đính kèm.

Địa chỉ nhận phiếu đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk (Phòng Quản lý khoa học) Điện thoại: (0262)3952907, Địa chỉ: Số 15A, Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Email: qlkh@khcn.daklak.gov.vn

Thời gian nhận đề xuất: Chậm nhất đến hết ngày 20/05/2020.

http://Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN 2021