TB gia hạn gửi bài báo cáo cho Hội thảo Quốc tế ISSAT

Hiệp hội Khoa học và Công nghệ ứng dụng Quốc tế (ISSAT) hợp tác với Đại học Đông Á tổ chức Hội thảo Quốc tế ISSAT về Khoa học dữ liệu trong kinh doanh, tài chính và công nghiệp (DSBFI 2019) mang đến một diễn đàn quốc tế để trình bày những kết quả mới cũng như trao đổi, trình bày những ý tưởng sáng tạo và kinh nghiệm phát triển khi áp dụng vào thực tế. Hội nghị bao gồm tất cả các khía cạnh của khoa học dữ liệu trong kinh doanh, tài chính và công nghiệp bao gồm các thuật toán, mô hình hóa và ứng dụng.

Chủ đề của Hội thảo là không giới hạn, có thể tập trung vào một vài vấn đề sau:

  • Phương pháp thống kê nâng cao trong khoa học dữ liệu; 
  • Thuật toán, mô hình và lý thuyết khai thác dữ liệu; 
  • Học máy và phương pháp thống kê để khai thác dữ liệu; 
  • Mô hình hóa và phân tích dự đoán; 
  • Học máy trong kinh doanh, tài chính và công nghiệp.....

Hiện nay, thời hạn nộp bài đã được gia hạn thêm đến ngày 31 tháng 3 năm 2019. Các tác giả có bài viết và qua tâm đến hội thảo có thể gửi bản thảo của bài viết đến địa chỉ: rqd@issatconferences.org 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập theo đường dẫn TẠI ĐÂY