TB chuỗi hội thảo trực tuyến giới thiệu các trường Đại học Đức

Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) thông báo chuỗi hội thảo trực tuyến giới thiệu các trường đại học Đức qua đó sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về chương trình đào tạo, các cơ hội phát triển và việc làm sau khi tốt nghiệp...

Thời gian: Từ ngày 16-18/3/2021, cụ thể như sau: 

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập: https://www.daad-vietnam.vn/vi/2021/03/04/chuoi-gioi-thieu-truc-tuyen-ve-cac-truong-dai-hoc-tai-duc-2/