Tập huấn hướng dẫn sinh viên NCKH năm học 2021-2022 Khoa Thực phẩm

Sáng ngày 07.04.2022, Phòng Quản lý Khoa học cùng Khoa Thực Phẩm tổ chức buổi Tập huấn sinh viên nghiên cứu khoa học.

  1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

Vào ngày ngày 07.04.2022, Khoa Thực phẩm, vào lúc:

  • Thời gian      : 08:30 -11:30 , ngày 07.04.2022
  • Hình thức      : Trực tiếp tại Phòng 801
  • Thành phần  : Giảng viên và Sinh viên Khoa Thực phẩm, Phòng Quản lý Khoa học                         
  1. Nội dung và mục đích
  • Tập huấn hướng dẫn sinh viên NCKH năm học 2021-2022 Khoa Thực phẩm.
  • Chia sẻ trao đổi cho Sinh viên có cái nhìn rõ ràng về nghiên cứu khoa học cũng như cách viết một bài báo khoa học.
  • Làm tiền đề cho Sinh viên tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp Khoa, cấp Trường.
  • Tạo sự kết nối giữa Sinh viên với Khoa, Phòng QLKH và nhà trường.

Một số hình ảnh của buổi tâp huấn:

Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học