Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á xuất bản Tập 1 số 03 năm 2022

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

A review of the bioactivity of beauvericin - a bioactive compound produced by fungi

Đoàn Mạnh Dũng, Trần Quang Huy

PDF  

KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu gấc phục vụ nông hộ

Trần Thanh Dũng, Nguyễn Thị Việt Hải, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Huỳnh Thị Trúc Quyên

PDF  

KHOA HỌC Y DƯỢC

Thực trạng sức khỏe tâm thần của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Đông Á trong thời kỳ giãn cách xã hội do COVID-19

Nguyễn Thị Hải, Lại Thị Hà, Trần Công Huyền Trang, Trần Thị Mỹ, Trần Thị Vân, Hứa Thị Lệ Oanh, Phạm Thị Nga, Đỗ Thị Thùy Minh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Trần Vĩnh Phú

PDF  

KHOA HỌC XÃ HỘI

Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Đắk Lắk thực trạng, một số vấn đề đặt ra và giải pháp

Trương Thị Hạnh

PDF 

Thay đổi sử dụng đất, rừng và sinh kế dân tộc thiểu số tại chỗ vùng lưu vực Serepok, tỉnh Đắk Lắk và một số kiến nghị giải pháp

Trần Ngọc Thanh

PDF  

The economic benefits of community-based rural tourism on rural development: a case study of Tra Que village, Vietnam

Lê Thị Hồng Thúy, Lê Ngọc Quang

PDF  

Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp xã từ thực tiễn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Trần Thị Ngọc Ny, Phan Thị Thu, Nguyễn Lê Thùy Anh

PDF  

Yếu tố thẩm mỹ trong nghệ thuật ẩm thực của một số dân tộc ít người ở Việt Nam

Trần Tấn Vịnh

PDF  

Đũa: Vì sao tiếng Trung dùng từ “筷”, còn tiếng Việt dùng từ “箸”?

Nguyễn Cung Thông

PDF