Seminar: Một vài kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y dược

Sáng ngày 01.12.2023, Trường Đại học Đông Á tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y dược. Đây là buổi chia sẻ thứ 2 trong khuôn khổ seminar chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên của Trường Đại học Đông Á. 

Trong sáng hôm nay, TS. La Dương Hải - Phó Trưởng Khoa CNKT Xây dựng chia sẻ các bước xây dựng một công trình nghiên cứu khoa học. 

Một số hình ảnh của buổi chia sẻ:

Vui lòng xem và tải bài trình chiếu tại đây: