Kế hoạch tổ chức seminar hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học - Năm học 2023-2024

Seminar hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (SV NCKH) Trường Đại học Đông Á năm học 2023-2024.

I. MỤC ĐÍCH

- Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong sinh viên toàn trường.

- Khuyến khích SV tham gia NCKH và vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

- Chia sẻ một số kinh nghiệm để giúp sinh viên có kiến thức cơ bản trong NCKH từ các nhà nghiên cứu có uy tín.

II. NỘI DUNG CHI TIẾT SỰ KIỆN

1. Tập huấn cho sinh viên trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn

1.1 Thời gian, địa điểm

Thời gian: 8h00 ngày 23.11.2023 (thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường Edison - Trường Đại học Đông Á

1.2 Hình thức: Trực tiếp

1.3 Diễn giả: TS. Trần Đức Anh Sơn – TP. QLKH

1.4 Đối tượng tham gia:

- Bắt buộc tham gia đối với sinh viên đăng ký tham gia thực hiện đề tài SV NCKH cấp Khoa thuộc các Khoa:

+ Ngôn ngữ và Văn hóa Anh

+ Du lịch

+ Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

+ Quản trị Kinh doanh

+ Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

+ Marketing

+ Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

+ Luật

+ Sư phạm

+ Tài chính Kế toán

- Khuyến khích sinh viên quan tâm đến NCKH tham gia

1.5 Chi tiết chương trình

  • : Một vài kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Thời gian

Nội dung

Đơn vị/cá nhân thực hiện

7h30-8h00

 Ổn định tổ chức

P. QLKH

8h00-8h10

 Giới thiệu đại biểu

P. QLKH

8h10-10h30

 Một vài kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh   vực khoa học xã hội và nhân văn

TS. Trần Đức Anh Sơn

TP. QLKH

10h30

  Phát biểu bế mạc

 Chụp hình lưu niệm

BTC

Quý Khoa vui lòng lập danh sách sinh viên tham gia và hoàn thành trước ngày 20.11.2023 tại ĐÂY (Vui lòng sử dụng email Đông Á để thực hiện thao tác đăng ký).