KẾ HOẠCH CHUỖI SỰ KIỆN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

CHUỖI SỰ KIỆN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

NĂM HỌC 2022-2023

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

    1.1. Mục đích

- Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và đổi mới sáng tạo trong sinh viên (SV) toàn trường. Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học và vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

 • Tạo sân chơi học thuật truyền thống của sinh viên Trường Đại học Đông Á có điều kiện chia sẻ và cập nhật kiến thức giữa các ngành với nhau. Đồng thời, đây là cơ hội để SV hoàn thiện kỹ năng trong nghiên cứu khoa học.
 • Phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên.
 • Chọn đề tài tham dự cuộc thi NCKH các cấp: Cấp bộ, Cấp Thành phố Đà Nẵng, Giải thưởng Eureka.

  1.2. Yêu cầu

 • Gợi mở và giải quyết những vấn đề mới trong lĩnh vực khoa học-công nghệ của từng chuyên ngành riêng biệt.
 • Đề tài phải đảm bảo có tính sáng tạo và tính khoa học, đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu và kết quả công bố.
 • Đề tài có định hướng khởi nghiệp tốt.

II. LỊCH TRÌNH CHUỖI SỰ KIỆN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

TT

Thời gian

Tên sự kiện

Đối tượng tham gia

Ghi chú

1

8h00-10h30

08.04.2023

(Thứ bảy)

Lễ phát động vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học và Workshop:

“Tạo nguồn cảm hứng cho

nghiên cứu khoa học

và học tập suốt đời”

SV toàn tường

Hội trường Edison, trực tiếp

2

8h30-10h30

15.04.2023

(Thứ bảy)

Seminar:

“Từ ý tưởng nghiên cứu sáng tạo đến sản phẩm khoa học thực tiễn”

SV có đề tài tham gia vòng chung kết

3

03.05.2023 - 17.05.2023

Bình chọn đề tài được yêu thích Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu

khoa học cấp Trường lần thứ 9

SV toàn tường

Thông qua Fanpage, online

4

7h30-12h00

20.05.2023

(Thứ bảy)

Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ 9

Chủ đề:

“Ý tưởng nhỏ - Quyết tâm cao - Thành quả lớn”

SV có đề tài tham gia vòng chung kết

Hội trường Edison, trực tiếp

Trước 30.06.2023

Cuộc thi SV NCKH cấp Bộ

Trước 31.07.2023

Cuộc thi SV NCKH cấp thành phố Đà Nẵng

Trước 31.08.2023

Giải thưởng Eureka

III. NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG SỰ KIỆN

 1. Lễ phát động vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Cấp Trường lần thứ 9 và Workshop: “Tạo nguồn cảm hứng cho nghiên cứu khoa học và học tập suốt đời”

1.1. Thời gian, địa điểm

Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 08.04.2023 (Thứ bảy)

Địa điểm: Hội trường Edison - Trường Đại học Đông Á

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến

Diễn giả:

             TS. Trần Đức Anh Sơn – TP. QLKH

             ThS. Triệu Tuấn Anh – GV K. TP

Đối tượng tham gia: Sinh viên Trường Đại học Đông Á

Số lượng: Mỗi Khoa có ít nhất 20 sinh viên tham gia.

                 Ưu tiên sinh viên đang thực hiện đề tài SV NCKH cấp Khoa và SV có yêu thích NCKH

1.2.  Chi tiết chương trình

Thời gian

Nội dung

Đơn vị/cá nhân thực hiện

7h30-8h00

Ổn định tổ chức

BTC

Lễ phát động vòng chung kết

Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Cấp Trường lần thứ 9

8h00-8h10

Giới thiệu đại biểu

BTC

8h10-8h30

Phát biểu phát động vòng chung kết

Đại diện BGH/BTC

8h30-8h50

Công bố thể lệ và cơ cấu giải thưởng Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Cấp Trường lần thứ 9

Đại diện BTC

Workshop: “Tạo nguồn cảm hứng cho nghiên cứu khoa học và học tập suốt đời”

8h50-9h30

Phiên 1: Chia sẻ một vài kinh nghiệm

nghiên cứu trong lĩnh vực xã hội

TS. Trần Đức Anh Sơn

TP. QLKH

9h30-10h10

Phiên 2: Chia sẻ một vài kinh nghiệm

nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật

ThS. Triệu Tuấn Anh

GV K. TP

10h10-10h20

Chia sẻ của một du học sinh đang học tập và nghiên cứu tại nước ngoài

Dược sĩ Nguyễn Tấn Khanh

Dongguk University,

South Korea

10h20-10h40

Phiên 3: Chia sẻ của cựu sinh viên đạt giải trong cuộc thi sinh viên NCKH

Sinh viên

10h40

Phát biểu bế mạc

Chụp hình lưu niệm

BTC

2. Seminar: Từ ý tưởng nghiên cứu sáng tạo đến sản phẩm khoa học thực tiễn

2.1. Thời gian, địa điểm

Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 15.04.2023 (Thứ bảy)

Địa điểm: Hội trưởng Edison – Trường Đại học Đông Á

Đối tượng tham gia: Sinh viên có đề tài tham dự vòng chung kết Trường Đại học Đông Á

Diễn giả:

 1. TS. Lê Ngọc Quang - P.QLKH
 2. ThS. Nguyễn Phúc Quân – P.QLKH, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á (DAUJS)

2.2.  Chi tiết chương trình

Thời gian

Nội dung

Đơn vị/cá nhân thực hiện

8h00-8h30

Ổn định tổ chức

BTC

8h30-8h40

Giới thiệu đại biểu

Phát biểu chào mừng

8h40-9h30

Đạo đức trong nghiên cứu khoa học?

TS. Lê Ngọc Quang

P.QLKH

9h30 – 9h40

Nghỉ giải lao

9h40 – 10h30

Từ ý tưởng đến bài báo khoa học ?

Cách trình bày một nghiên cứu khoa học?

ThS. Nguyễn Phúc Quân

P.QLKH, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á (DAUJS)

10h30-10h40

Phát biểu bế mạc

Chụp hình lưu niệm

BTC

3. Bình chọn đề tài được yêu thích Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ 9, năm học 2022-2023

Đối tượng dự thi: Nhóm tác giả có đề tài tham gia Cuộc thi SV NCKH cấp Trường.

3.1. Sản phẩm dự thi: Hình ảnh bình chọn và tóm tắt đề tài

Hình ảnh bình chọn có nội dung bao gồm: (thay đổi thông báo sau)

(Logo Trường Đại học Đông Á, và Logo sinh viên NCKH 2023)

 

Tên đề tài

Tên sinh viên thực hiện

Khoa

Hình ảnh của tác giả/nhóm tác giả thực hiện đề tài (nếu có)

Mục đích thực hiện đề tài

Hình ảnh sản phẩm/kết quả

(nếu có)

Phương pháp nghiên cứu

Kết quả đạt được

       Kích thước: có thể chọn 1 trong 2 kích thước sau

* Kích thước ảnh dọc Facebook: 940 x 788 pixel

* Kích thước ảnh vuông Facebook: 788 x 940 pixel

       File ảnh được đặt tên: [Khoa – Tên đề tài (ngắn gọn)]

Tóm tắt đề tài: Đề tài gửi 1 đoạn ngắn mô tả đề tài (số lượng từ tối đa: 150 từ). Nội dung được thể hiện trong File Word, Tên file [Khoa - Tên đề tài]

Thời gian gửi: Hạn gửi hình ảnh bình chọn và tóm tắt trước 17h00 ngày 28.04.2023

Địa chỉ nhận: gửi qua email nckh@donga.edu.vn,

Tiêu đề thư gửi: Bình chọn đề tài SV NCKH 9th – [Khoa] – [tên đề tài (ngắn gọn)].

Đại diện Đề tài/ Khoa gửi Email, vui lòng “cc” các thành viên đề tài.

Lưu ý: Phòng QLKH chỉ CHẤP NHẬN sản phẩm gửi về Email Phòng trong thời gian quy định/ Phòng TỪ CHỐI NHẬN các sản phẩm gửi về sau thời gian trên.  

3.2. Cách thức tham gia bình chọn:

Khán giả tham gia bình chọn đề tài được yêu thích nhất của mỗi theo các bước:

Bước 1: Like Fanpage (Danh sách trang đăng bình chọn)

Hình ảnh bình chọn của một đề tài được đăng trên 2 địa chỉ là Fanpage Sinh viên với nghiên cứu khoa học – UDA và Fanpage của Khoa của đề tài đó.

Ví dụ: Hình ảnh bình chọn đề tài của nhóm tác giả thuộc Khoa Du lịch được đăng trên Fanpage Sinh viên với nghiên cứu khoa học – UDA và Fanpage Khoa Du lịch.

Bước 2: Reactions/thả cảm xúc, bình luận, chia sẻ cho hình ảnh đề tài mà khán giả bình chọn.

* 1 Reaction được tính điểm là Like, Yêu thích, Thương thương, Haha, Wow: 1 điểm (Không giới hạn số điểm tối đa)

* 1 bình luận: 1 điểm (Tối đa 1000 điểm)

* 1 chia sẻ: 2 điểm (Tối đa 1000 điểm)

Lưu ý:

* Thực hiện đủ 2 bước thì mới hợp lệ.

* Tinh thần khoa học và tuyệt đối trung thực bình chọn cho đề tài được yêu thích. (BTC sẽ không tính điểm những đề tài có hành vi gian lận).

BTC:

BTC thực hiện việc đăng tải hình ảnh bình chọn và các nội dung cơ bản của đề tài như: Tên, sinh viên thực hiện, Khoa, Tóm tắt đề tài.

Khoa thực hiện việc đăng tải hình ảnh bình chọn và các nội dung cơ bản của đề tài như: Tên, sinh viên thực hiện, Khoa, Tóm tắt đề tài lên Fanpage của Khoa.

Hình ảnh bình chọn được đăng trên Fanpage Sinh viên với nghiên cứu khoa học – UDA và Fanpage của các Khoa.

Sau thời gian bình chọn (sau 17h00 ngày 17.05.2023), Fanpage đăng hình ảnh bình chọn thực hiện việc khoá bài đăng để bảo lưu kết quả chấm điểm và đảm bảo tính công bằng.

3.3. Cách thức tính điểm

Điểm bình chọn

1 đề tài

Tổng điểm bình chọn trên Fanpage Sinh viên với nghiên cứu khoa học – UDA

Tổng điểm bình chọn trên Fanpage các Khoa

70%

30%

 

3.4. Thời gian tính điểm bình chọn

Từ thời điểm đăng hình ảnh bình chọn đến 17h00 ngày 17.05.2023.

3.5. Danh sách trang đăng bình chọn

TT

Tên Fanpage

Địa chỉ (cập nhật, hiệu chỉnh, bổ sung)

 1.  

Sinh viên với nghiên cứu khoa học – UDA

https://www.facebook.com/UDA.n.Student/

 1.  

Khoa Y

https://www.facebook.com/khoaydhdonga

 1.  

Khoa Du lịch

https://www.facebook.com/dulichdhdonga/

 1.  

Khoa Thực phẩm

https://www.facebook.com/khoacntpdhdonga/

 1.  

Khoa Quản trị Kinh doanh

https://www.facebook.com/nganhquantrikinhdoanh.uda?mibextid=ZbWKwL

 1.  

Khoa Marketing

https://www.facebook.com/khoamarketing.uda

 1.  

Khoa Kỹ thuật Xây dựng

https://www.facebook.com/khoakythuatxaydungdonga/  

 1.  

Khoa Sư phạm

https://www.facebook.com/khoasuphamdhdonga

 1.  

Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh

https://www.facebook.com/khoangoaingudhdonga/

 1.  

Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn

https://www.facebook.com/Ngonnguhanuda

 1.  

Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật

https://www.facebook.com/FJLC.DongAUni

 1.  

Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung

https://www.facebook.com/ngonngutrungdhdonga

 1.  

Khoa Tài chính Kế toán  

(chọn 1 địa chỉ đăng sau)

https://www.facebook.com/ketoandhdonga

https://www.facebook.com/tcnh.uda

 1.  

Khoa Điện – Điện tử

https://www.facebook.com/khoadien.donga

 1.  

Khoa Công nghệ thông tin

https://www.facebook.com/cnttdhdonga

 1.  

Khoa Luật

https://www.facebook.com/KhoaLuatUDA/

Nếu có thay đổi về địa chỉ Fanpage các Khoa, vui lòng thông báo cho P.QLKH R.315A

3.6. Cơ cấu giải thưởng:

03 đề tài có điểm bình chọn nhiều nhất sẽ nhận được giải “Đề tài yêu thích nhất Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 9 Trường Đại học Đông Á”.

Đề tài sẽ nhận được Giấy khen, Tiền thưởng từ BTC.

Kết quả sẽ được công bố vào ngày diễn ra Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Cấp Trường (20.05.2023).

4. Vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ 9

Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 20.05.2023 (thứ bảy)

Địa điểm tổ chức: HT Edison, Trường Đại học Đông Á

4.1. Chủ đề:

“Ý tưởng nhỏ - Quyết tâm cao - Thành quả lớn” - Năm học 2022-2023

     4.2. Chương trình

Thời gian

Nội dung

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Khai mạc Cuộc thi

7h30 - 8h00

Ổn định tổ chức

Ban tổ chức (BTC)

8h00 - 8h10

Văn nghệ chào mừng

Đội văn nghệ

8h10 - 8h20

Giới thiệu đại biểu, ban giám khảo Cuộc thi

BTC

8h20 - 8h30

Phát biểu khai mạc cuộc thi

BGH

Công bố thể lệ chấm chọn

Đại diện Ban giám khảo

8h30 - 11h15

Báo cáo Powerpoint (PPT)

Hội Đồng 1

Hội trường Edison

Hội Đồng 2

Phòng 401

Báo cáo Poster (PT)

Hội Đồng 3

Tiền sảnh Hội trường Edison 

Hội Đồng 4

11h15-11h30

Tổng hợp kết quả

BTC

Công bố kết quả và Trao thưởng

11h30-11h40

Công bố giải thưởng

BTC

11h40-11h50

Phát biểu bế mạc Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ 9 và Phát động Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ 10

Trưởng ban tổ chức cuộc thi

11h50-12h00

Chụp ảnh lưu niệm

 

 

Chú thích: Trình tự thuyết trình theo thứ tự bốc thăm của đại diện các đề tài. Thứ tự sẽ được Ban tổ chức công bố trước khi cuộc thi bắt đầu

Thời gian báo cáo được quy định theo hình thức báo cáo:

Đối với báo cáo Powerpoint: Mỗi đề tài có tối đa 10 phút báo cáo và 5 phút trả lời câu hỏi

Đối với báo cáo Poster: Mỗi đề tài có tối đa 5 phút báo cáo và 5 phút trả lời câu hỏi

 4.3. Cơ cấu giải thưởng:

Giải thưởng

Báo cáo Powerpoint

Báo cáo Poster

 

Khối

Kỹ Thuật

Khối

Kinh tế - xã hội

Khối

Kỹ Thuật

Khối

Kinh tế - xã hội

Giải nhất

01

01

01

01

Giải nhì

02

02

02

02

Giải ba

02

02

02

02

Giải khuyến khích

02

02

02

02

Tổng cộng

7

7

7

7

28

4.4. Cấp giấy chứng nhận, giấy khen

Tất cả SV có đề tài tham dự Cuộc thi SV NCKH cấp Trường đều được cấp giấy chứng nhận tham gia Cuộc thi. Trưởng Khoa và CBGV phụ trách NCKH lên kế hoạch tổ chức để trao giấy chứng nhận này cho SV của Khoa.

Những đề tài đạt giải sẽ được Ban tổ chức Cuộc thi cấp giấy khen.

Trên đây là Kế hoạch của chuỗi sự kiện SV NCKH lần thứ 9 tại Trường Đại học Đông Á, các cá nhân/đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện.