In Vivo Efficacy of TXCB, a Vietnamese Herbal Medicine Prescription, on Seminal Quality, Serum Testosterone, and Malondialdehyde Concentration in Rabbits

Tác giả: Vu N. Thang, NguyenT.H.Tuan, Pham. Binh, Nguyen M.Phuong, Thai D. Tuyen, Doan M. Thuy, Manh H. Tran, Nguyen H. Ngan

Tóm tắt

Bài báo công bố tác dụng của bài thuốc y học cổ truyền Trường Xuân Cao Bằng (TXCB) sử dụng trong điều trị yếu sinh lý và tăng cường chức năng sinh sản nam giới, sử dụng mô hình thỏ bị suy giảm khả năng sinh sản gây ra do uống fluconazole. Chất lượng tinh dịch, nồng độ testosterone trong huyết thanh (TES) và nồng độ malondialdehyde (MDA) ở thỏ bị suy giảm khả năng sinh sản được đo lường trước và sau khi sử dụng TXCB. Thỏ đực trưởng thành được phân chia ngẫu nhiên vào các nhóm: đối chứng (G1), nhóm cho uống fluconazole (G2), nhóm fluconazole và TXCB 180 mg/kg/ngày (G3), và 360 mg/kg/ngày (G4). Thời gian phản ứng xuất tinh (RT), thể tích xuất tinh (EV), nồng độ tinh trùng (SC), tổng lượng tinh trùng (TSO), tổng số tinh trùng di chuyển (TSM), khả năng di chuyển của tinh trùng tăng dần (PSM), khả năng di chuyển của tinh trùng không tiến triển (NPSM), khả năng di chuyển của tinh trùng (SIM), tinh trùng chết (DS), và mật độ tinh trùng bất thường (AS) được xác định sau khi uống TXCB. Kết quả nghiên cứu như sau, sau 60 ngày, nhóm G3 cho thấy sự gia tăng đáng kể TES huyết thanh và giảm đáng kể nồng độ MDA huyết thanh (SMDA) và MDA huyết tương tinh thể (SPMDA) so với G1, ngoài ra các chỉ số EV, SC, TSO, TSM, PSM, và TES huyết thanh đều tăng lên rõ rệt. Kết quả này minh chứng rằng, bài thuốc TXCB có thêm một số vị thuốc mới đã có khả năng phục hồi sinh lý thỏ đực và đồng thời tăng cường quá trình sinh tinh ở thỏ bị suy giảm khả năng sinh sản do fluconazole. Kết quả này hiện đang được nghiên cứu thêm để hướng tới phát triển thành sản phẩm thực phẩm chức năng bổ sung và tăng cường sức khỏe và sinh lý ở nam giới.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1934578X20983144

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1934578X20983144

Tạp chí: Natural Product Communications