Hội thảo quốc tế "Khoa học dữ liệu trong kinh doanh, tài chính và công nghiệp" (DSBFI, 2020)

Hội thảo quốc tế "Khoa học dữ liệu trong kinh doanh, tài chính và công nghiệp" (DSBFI, 2020) diễn ra tại Trường Đại học Đông Á từ ngày 1-3/7/2020. Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo ra diễn đàn cho các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học dữ liệu bàn bạc, trao đổi các vấn đề học thuật cũng như ứng dụng của khoa học dữ liệu trong các ngành nghề khác nhau. 

Các cá nhân gửi bài viết hoặc đăng ký tham dự hội thảo vui lòng theo dõi thông tin qua thư mời trong file đính kèm DSBFI 2020

DSBFI 2020