Hội thảo quốc tế "An toàn thông tin

Hội thảo quốc gia "An toàn thông tin" sẽ được tổ chức tại Đại học Đông Á vào ngày 11/8 tới.

Hội thảo quốc tế "An toàn thông tin" do Trường Đại học Đông Á phối hợp tổ chức với Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản - Advanced Institute of Industrial Technology (AIIT)

  • Thời gian: 7h30 Sáng ngày 11 tháng 08 năm 2022 
  • Địa điểm: Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng.

Hội thảo nhằm mục đích tạo không gian kết nối các chuyên gia, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên với mục tiêu chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Đồng thời, phân tích, đánh giá, đưa ra các khuyến nghị về chính sách và giải pháp, cũng như dự báo xu hướng phát triển các hoạt động bảo mật và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin tại Việt Nam, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên tham dự hội thảo cùng nhau trao đổi, thảo luận, đề xuất các ý kiến về các vấn đề có tính gợi mở.