Hội nghị Khoa học cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đông Á - Lần thứ VI "Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên"

Nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, học giả, chuyên gia, cán bộ, giảng viên trẻ quan tâm trao đổi học thuật, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Ngày 15/12/2022, Trường Đại học Đông Á sẽ tổ chức Hội nghị khoa học dành cho cán bộ, giảng viên lần thứ VI với chủ đề: "Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên"

Hội nghị khoa học dành cho cán bộ, giảng viên gồm 2 phần:

Phần 1: Khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong NCKH

1.1. Các hạng mục xét duyệt ghi nhận dựa vào thành tích nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022, bao gồm:

 1. Dự án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (Trường, Tỉnh/TP, Bộ, Nhà nước, và quốc tế)
 2. Sách, chương sách và giáo trình (Trong nước và quốc tế)
 3. Các công bố nghiên cứu quốc tế
 4. Các công bố nghiên cứu trong nước
 5. Bằng sáng chế
 6. Giải pháp hữu ích
 7. Tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải các cấp (Trường, tỉnh/TP…)
 8. Các giải thưởng khoa học công nghệ của thành phố, Bộ, cơ quan trực thuộc nhà nước khác.

1.2. Thời gian và đối tượng ghi nhận

 • Thời gian: Các hạng mục ghi nhận phải được công bố hoặc đồng ý công bố trong 2022 (Các thành tích đã được ghi nhận và khen thưởng sẽ không được xem xét ghi nhận trong đợt này).
 •  Đối tượng: Các Tổ chức/Khoa/Phòng/Viện nghiên cứu, các CBGV, nghiên cứu viên đang làm việc cơ hữu hoặc bán cơ hữu tại Trường Đại học Đông Á.

1.3. Hồ sơ và thời gian nộp đề xuất ghi nhận

 • Tổ chức và CBGV chuẩn bị hồ sơ đề xuất ghi nhận bao gồm tất cả file cứng của minh chứng (Phụ lục 1) và gửi về phòng QLKH trước ngày 30/11/2022. Chi tiết có thể liên hệ Cô Như-Phòng Quản lý Khoa học (tầng 3, P.315).

1.4. Quy trình xét duyệt

 • Bước 1: Ứng viên nộp hồ sơ đề cử được nhận thưởng về phòng Quản lý Khoa học trước thời gian hạn yêu cầu.
 • Bước 2: Phòng Quản lý Khoa học sơ loại các hồ sơ đáp ứng các yêu cầu về mình chứng, điều kiện xét thưởng.
 • Bước 3: Thành lập hội đồng xét duyệt để lựa chọn các ứng viên được ghi nhận trao thưởng.
 • Bước 4: Công bố kết quả ghi nhận.

* Lưu ý: Các thành tích đã được ghi nhận trong dịp 20/11/2021 sẽ không được xem xét ghi nhận trong năm này.

Phần 2: Báo cáo tham luận

2.1. Chủ đề viết bài

Các bài viết cho Hội nghị tập trung vào các chủ đề sau:

 • Các vấn đề liên quan đến phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
 • Các giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên;
 • Đề xuất các mô hình hoạt động hiệu quả cho nghiên cứu khoa học của cơ sở giáo dục đại học;
 • Các chủ đề khác có liên quan đến chủ đề của Hội nghị: “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên”.

2.2. Quy định về bài viết

 • Bài viết gửi về Hội nghị có thể được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; tóm tắt và từ khoá trình bày bằng hai thứ tiếng Việt và Anh.
 • Bài viết không quá 7000 từ, đã bao gồm tài liệu tham khảo, tiêu đề bài viết, tên tác giả, địa chỉ liên hệ và đơn vị công tác.
 • Hướng dẫn chi tiết về kĩ thuật trình bày bài viết vui lòng xem file đính kèm hoặc tại https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/about/submissions

2.3. Quyền lợi của tác giả

 • Hội nghị khoa học cán bộ giảng viên Trường Đại học Đông Á kết nối với Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á (Dong A University Journal of Science; ISSN:2815-5807), theo đó tác giả của bài viết có chất lượng được trình bày tại Hội nghị sẽ được Tổng biên tập Tạp chí mời nộp bài để xét công bố theo quy trình bình duyệt bài của Tạp chí.

2.4. Các mốc thời gian

 • Thời hạn nhận bài viết: Trước ngày 30.11.2022
 • Thời gian diễn ra Hội nghị: Dự kiến ngày 15.12.2022
 • Địa điểm: Hội trường Edison – Trường Đại học Đông Á
 • Địa chỉ nhận bài: tác giả gửi bài viết qua email nckh@donga.edu.vn,
 • Tiêu đề thư gửi: “BÁO CÁO THAM LUẬN HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á VI”

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Hồ Lê Hân – Phó trưởng Phòng Quản lý Khoa học, SĐT: 098.281.6656, Email: hanhl@donga.edu.vn; Hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lý Khoa học (315A) – Trường Đại học Đông Á.

Thông tin về Hội nghị sẽ được Ban tổ chức tiếp tục cập nhật.