Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC) và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” hàng năm (trước kia là Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên)

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, trường đại học và học viện (sau đây gọi tắt là đơn vị) một số nội dung chính trong triển khai công tác tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019 (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) như sau:

1. Mục đích của Giải thưởng

  • Khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống;
  • Năng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc nhóm của sinh viên;
  • Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở các cơ sở giáo dục đại học.
  • Tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Sinh viên nghiên cứu khoa học và tích cực hưởng ứng giải thưởng năm 2019

2. Đối tượng tham gia Giải thưởng

Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (trước ngày 30/6/2019). Thời gian nộp hồ sơ từ 25/5/2019 đến 30/6/2019.

3. Số lượng đề tài tham gia xét Giải thưởng

Số lượng đề tài gửi tham gia xét Giải thưởng của các đơn vị được xác định như sau:

a) Đơn vị có đào tạo sinh viên theo chương trình tiên tiến hoặc chương trình kỹ sư chất lượng cao (PFIEV), hoặc có số lượng sinh viên đại học hệ chính quy từ 10.000 sinh viên trở lên được gửi tối đa 07 đề tài.

b) Đơn vị không thuộc đối tượng quy định trên được gửi tối đa 03 đề tài.

c) Đơn vị có khoa, phòng, ban… được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm 2014 được gửi thêm tối đa 03 đề tài.

d) Đơn vị có đề tài đạt giải nhất trong năm 2014 thì cứ mỗi giải nhất được gửi thêm 01 đề tài.

đ) Đơn vị được giao đăng cai tổ chức đánh giá, xét giải vòng sơ khảo được gửi thêm tối đa 02 đề tài.

4. Các lĩnh vực xét giải

  • Khoa học Tự nhiên
  • Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
  • Khoa học Y, dược
  • Khoa học Nông nghiệp
  • Khoa học Xã hội
  • Khoa học Nhân văn

5. Địa điểm nộp hồ sơ Giải thưởng

Sinh viên vui lòng gửi hồ sơ (file đính kèm) đến Khoa của mình trước ngày 20/06/2019, để Khoa tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo. Quý Khoa vui lòng đánh giá xếp hạng các hồ sơ đăng ký và gửi về Phòng Khoa học - P. 308 - Trường Đại học Đông Á.

Download: