Đề tài NCKH SV Đại học Đông Á vào chung kết cuộc thi SV NCKH thành phố Đà Nẵng năm 2023

01 đề tài của Sinh viên Trường Đại học Đông Á xuất sắc tiến vào chung kết cuộc thi SV NCKH cấp Thành phố Đà Nẵng năm 2023

Đó là các đề tài:

Nghiên cứu việc sử dụng marketing qua mạng xã hội và những tác động của nó đến kết quả hoạt động kinh doanh: trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại Đà Nẵng. Khoa Marketing- Nguyễn Trang Hoàng Ái, Bùi Văn Đạt và Nguyễn Hữu Chiến. 

Được biết, đây cũng là đề tài đã đạt giải Nhì tại cuộc thi SVNCKH cấp trường năm 2023. 

Đề tài tiến vào vòng chung kết sẽ chuẩn bị thực hiện đề tài, hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị mô hình, sản phẩm trưng bày để chuẩn bị tham gia Hội đồng chung kết. Thời gian hoàn thiện hồ sơ: trước ngày 15.10.2023.