Đại diện Bệnh viện 199 đến thăm và làm việc tại trường Đại học Đông Á

Ngày 25.01.2022, Đại diện Ban lãnh đạo Bệnh viện 199 đến thăm và trao đổi về công tác nghiên cứu khoa học, liên kết chương trình đào tạo chất lượng và các dự án cộng đồng.

Đại diện Trường Đại học Đông Á, Thầy chủ tịch Hội đồng Trường Lương Minh Sâm đã có những chia sẻ về công tác giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và quá trình phát triển của Trường Đại học Đông Á. 

Đối với bệnh viện 199, Giám đốc Bệnh viện Quách Hữu Trung cũng có những chia sẻ về hoạt động của bệnh viện 199. Thông qua buổi làm việc hôm nay, hai bên thống nhất với tham gia các dự án về cộng đồng trong tương lai. 

Một số hình ảnh của buổi làm việc.

Ban Lãnh đạo bệnh viện 199 và Trường Đại học Đông Á

Thầy Trần Mạnh Hùng - Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Thầy Lương Minh Sâm- Chủ tịch Hội đồng Trường,

Thầy Phạm Trần Vĩnh Phú - Phó Khoa Y, Cô Trần Phương Hiền - Viện IAD

Thầy Trần Mạnh Hùng- Trưởng phòng Quản lý Khoa học

Giám đốc Bệnh viện Quách Hữu Trung và Thầy Chủ tịch Hội đồng Trường

Bệnh viện 199 và Trường Đại học Đông Á