Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng

Sau khi kết thúc Vòng cơ sở, các trường lựa chọn và gửi hồ sơ các đề tài (theo hướng dẫn của Ban Tổ chức) đại diện cho đơn vị tham gia Vòng thi cấp thành phố về Ban Tổ chức.

Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/8/2022.

Tùy thuộc vào số lượng đề tài tham gia, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành lập các Hội đồng chuyên môn theo các lĩnh vực để đánh giá, lựa chọn ra 30 đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi.

Đối với Vòng chung kết Cuộc thi, Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức Hội đồng giám khảo chấm thi chung kết theo 02 nhóm lĩnh vực:

+ Lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp;

+ Lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học nhân văn.

Ban Tổ chức sẽ thông báo, hướng dẫn các đội thi lọt vào Vòng chung kết cách thức triển khai và hoàn thiện đề tài nghiên cứu; đồng thời hỗ trợ kinh phí cho các đội thi lọt vào Vòng chung kết với mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng/đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp; 3.000.000 đồng/đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học nhân văn để hoàn thiện đề tài dự thi.

Sau khi các đội thi hoàn thiện và nộp đề tài dự thi, Ban Tổ chức sẽ tiến hành lập Hội đồng giám khảo chấm thi chung kết, công bố kết quả và trao giải.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến bao gồm:

- 01 Giải đặc biệt được tặng tiền thưởng 16.000.000 đồng.

- 01 Giải nhất cho lĩnh vực lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp; 01 Giải nhất cho lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học nhân văn, mỗi giải được tặng tiền thưởng 12 triệu đồng.

- 02 Giải nhì, mỗi giải được tặng tiền thưởng 08 triệu đồng.

- 02 Giải ba, mỗi giải được tặng tiền thưởng 6,4 triệu đồng.

- 04 Giải khuyến khích, mỗi giải được tặng tiền thưởng 04 triệu đồng.

Nguồn: https://bit.ly/3C5Cf3f