Cuộc thi Sinh viên NCKH và Sáng tạo khởi nghiệp Cấp trường năm học 2018 - 2019

Cuộc thi Sinh viên NCKH và Sáng tạo khởi nghiệp Cấp trường năm học 2018 - 2019 hứa hẹn là sân chơi trí tuệ hội tụ các sản phẩm NCKH mang tính sáng tạo và ứng dụng cao từ sinh viên các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á.

Chủ đề Cuộc thi Sinh viên NCKH và Sáng tạo khởi nghiệp Cấp trường năm học 2018 - 2019 là: "Nghiên cứu khoa học và Đổi mới sáng tạo"

  • Thời gian: ngày 18/5/2019
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á
  • Hai hình thức trình bày:
    • Trình bày powerpoint
    • Trình bày báo cáo poster