Chương trình học bổng Khoa học công nghệ đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ du học tại nước ngoài của Tập đoàn Vingroup năm 2019

Dựa trên nội dung của Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa trường Đại học Đông Á và Tập đoàn Vingroup trong phát triển khoa học và công nghệ vào ngày 21/08/2018, Tập đoàn Vingroup thông báo tiếp nhận Hồ sơ Chương trình học bổng Khoa học công nghệ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ du học tại nước ngoài dành cho ứng viên nộp hồ sơ năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021.

Chương trình "Học bổng khoa học công nghệ (KHCN) đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ du học tại nước ngoài" là một cấu phần của "Đề án hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực Khoa học công nghệ Việt Nam" của Tập đoàn Vingroup có mục tiêu tìm kiếm các tài năng người Việt để bồi dưỡng, phát triển thành những nhân tài có khả năng dẫn dắt sự phát triển KHCN của Việt Nam trong tương lai. Theo đó, từ năm 2019 đến năm 2030, tập đoàn Vingroup sẽ tài trợ 1.100 suất học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ (mỗi năm tối đa 100 suất) để tài năng Việt Nam theo học những chuyên ngành trọng điểm tại các cơ sở đào tạo xuất sắc ở các quốc gia có nền KHCN phát triển hàng đầu trên thế giới như Hoa Kỳ, Pháp, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.

Nội dung cụ thể về:

  • Các quy trình học bổng;
  • Thời hạn nộp hồ sơ;
  • Các chuyên ngành trọng điểm;
  • Các trường đại học mục tiêu;
  • Các hỗ trợ của chương trình học bổng;
  • Điều kiện để các ứng viên nộp hồ sơ xin học bổng...

Các ứng viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm dưới đây để nhận được thông tin một cách đầy đủ nhất.

/Portals/13/Thong-bao-tip-nhn-h-so-Hc-bng-Thc-si-Tin-si-2019-2020-va-2020-2021-1_1.pdf

Trân trọng thông báo!