Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp cơ sở 2021 - Khoa Y

Sáng ngày 08.10.2022 , Trường Đại học Đông Á tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở: "Phân tích hoạt tính kháng khuẩn của các cao chiết từ chè dây và lá vối ứng dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhiễm trùng da”. Đề tài do Trường Đại học Đông Á chủ trì thực hiện và TS. Phạm Trần Vĩnh Phú (Khoa Y) làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài "Phân tích hoạt tính kháng khuẩn của các cao chiết từ chè dây và lá vối ứng dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhiễm trùng da” là được chủ trì thực hiện bởi Trường Đại học Đông Á. Thành viên đề tài gồm chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Trần Vĩnh Phú (Phó trưởng Khoa Y) và TS. BS. Võ Dương Nguyên Sa. 

Nhóm nghiên cứu báo cáo 03 chuyên đề với các nội dung như sau.

Chuyên đề 01: Chẩn đoán lâm sàng xác định bệnh nhân có bệnh lý nhiễm trùng da, thu thập mẫu bệnh phẩm

Chuyên đề 02: Phân lập, Xác định hình thái và đặc tính kháng thuốc kháng sinh của các chủng vi khuẩn từ các mẫu bệnh phẩm

Chuyên đề 03: Xây dựng quy trình thu cao chiết và xác định hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết

Đề tài đã có buổi làm việc diễn ra trong không khí nghiêm túc và khoa học, với các góp ý của các chuyên gia trong lĩnh vực đầu ngành với vai trò phản biện đề tài. Qua báo cáo kết quả thực hiện đề tài, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Bên cạnh đó, các thành viên hội đồng đã phản biện, đóng góp nhiều ý kiến và yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung để hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện và hoàn thành hồ sơ nghiệm thu đề tài theo đúng thời gian quy định. Đề tài bảo vệ thành công trước Hội đồng. 

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở:

Chủ nhiệm đề tài chụp hình cùng Hội đồng nghiệm thu và giảng viên khoa Y - Trường Đại học Đông Á

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở 2021

Chủ nhiệm đề tài đang báo cáo các kết quả đạt được 

Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học - Trường Đại học Đông Á