Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bắc Giang năm 2023

Thực hiện Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân có đủ điều  kiện, năng lực đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: theo mẫu quy định đăng trên website: https://skhcn.bacgiang.gov.vn gồm:

- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp có thuê chuyên gia);

- Văn bản xác nhận của các tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có);

- Văn bản chứng minh về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp chính và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác);

- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Cách thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ tham gia tuyển chọn: gồm 09 bộ (trong đó có 01 bộ gốc và 08 bộ sao) được niêm phong và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang (Trụ sở Liên cơ quan, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Điện thoại liên hệ: 02043.662.011).

Ngoài  hồ  ghi : Hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023; Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Tên, địa chỉ, điện thoại của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ; Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Thời gian nhận và kết thúc nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 09/12/2022. Trong thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Bà Phạm Thị Thu Huế - Cán bộ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang, điện thoại: 0979.288.084 để được hướng dẫn cụ thể.

Chi tiết Thông báo kèm theo Danh mục nhiệm vụ xem tại đây!

Nguồn: Sở khoa học công nghệ tỉnh Bắc Giang