Tình hình phát triển doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Triển khai thực hiện quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), Sở đã hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, cấp mới Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 ngày 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện các kết quả nghiên cứu khoa học, giúp doanh nghiệp hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

Từ đầu năm 2022, Sở đã hướng dẫn, tiếp nhận và cấp thay đổi, bổ sung sản phẩm khoa học và công nghệ cho 03 doanh nghiệp khoa học và công nghệ (bổ sung sản phẩm KH&CN “Robot xếp bao tự động CDA - RBGB” hình thành từ kết quả KH&CN “Chế tạo robot xếp bao tự động” cho Công ty TNHH Châu Đà; bổ sung sản phẩm KH&CN “Trạm quan trắc tự động không khí” hình thành từ kết quả KH&CN “Bằng độc quyền Kiểu sáng công nghiệp số 34626 cho kiểu dáng “Trạm quan trắc tự động không khí” do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 04 tháng 4 năm 2022” cho Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin và Sáng tạo; Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN thay đổi trụ sở chính từ chuyển trụ sở chính từ Cụm Công nghiệp Thương Tín Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam đến trụ sở chính là Đường số 3, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng cho Công ty CP Tập đoàn Điện Bàn).

Các sản phẩm KH&CN hình thành từ các kết quả KH&CN đã giúp các doanh nghiệp KH&CN phát triển sản phẩm mới và phát triển sản xuất, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, góp phần lan tỏa hoạt động đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố.

Link bài viết: https://dost.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=6818261&cat=2