Thư mời viết tham luận Hội thảo quốc tế Innovative Philosophy and Law (IPL 2022)

Hội thảo Quốc tế Innovative Philosophy and Law (IPL 2022) do Trường Kinh tế - Luật - Quản lý nhà nước (CELG), Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đăng cai tổ chức, hiện đang tiến hành nhận bài tham luận và đăng ký tham dự qua website ipl.ueh.edu.vn

 • Hạn cuối nhận toàn văn tham luận qua website: 30 tháng 09 năm 2022: https://ipl.ueh.edu.vn/submission/
 • Nhận kết quả phản biện tham luận: 01 tháng 11 năm 2022.
 • Hạn cuối nhận đăng ký tham dự và đóng phí qua website: 15 tháng 11 năm 2022.
 • Tổ chức Hội thảo: 14 và 15 tháng 12 năm 2022.
 • Địa điểm: Cơ sở B, ĐH Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, TPHCM.
 • Tham luận được duyệt sẽ đăng kỷ yếu có chỉ số ISBN.

Hội thảo nhận tham luận từ các lĩnh vực: Triết học, Hiện tượng học, Luật, Quan hệ quốc tế, Chính sách công, Xã hội học, Tâm lý học, Kinh tế học, Khoa học môi trường, Giáo dục học, Chính trị học, Khoa học Quản lý.

Keynote speakers:

 • GS. TS. Kazashi Nobuo (Nhật Bản)
 • GS. TS. James Morley (Hoa Kỳ)
 • GS. TS. Lee Jong Kwan (Hàn Quốc)

Commentator:

 • PGS. TS. Karen Abalos-Orendain (Philippines)

Invited Speakers:

 • TS. Rodis Fotis (Hy Lạp)
 • TS. Liu Zheng (Nhật Bản).

Hướng dẫn viết tham luận: 

 • Tóm tắt: tối đa 300 chữ.
 • Toàn văn: tối đa 6000 chữ.
 • Trích dẫn: APA style
 • Phí dành cho tác giả trình bày tham luận: 100 USD
 • Phí dành cho tác giả không trình bày: 80 USD
 • Phí dành cho người tham dự: 50 USD

Chủ đề viết tham luận

 • Influences of the political, economic, and social crisis during the COVID-19 pandemic on group psychology and social structure.
 • Changes in national laws and international conventions to deal with the global pandemic and the conflict between nations.
 • E-government and related issues in the context of the COVID-19 pandemic.
 • Policies to protect businesses in the context of the COVID-19 pandemic and economic sanctions.
 • The conflict between nations from a philosophical point of view.
 • The continuity and discontinuity in the structure of individuality and social identity.
 • Effects of changes in world politics on material production and the dialectical structure between the economic base and the political superstructure.
 • Sustainable development and supply chain diversification.
 • Issues of integration, multilateralism, cooperation in conflict with isolation, unipolarism in politics, diplomacy, and economy.
 • Anthropocene – human and environmental issues.
 • Environmental policy in the context of the global pandemic.
 • Opportunities and challenges of computerization and digitalization.
 • Practical lessons from public policies – comparative studies Vietnam, Japan, Korea, China, the US, and other countries.

Các Tạp chí bảo trợ cho Hội thảo IPL 2022

 1. Journal of Phenomenological Psychology (Hoa Kỳ, SCOPUS, Brill);
 2. Journal of Asian Business and Economic Studies – JABES (Việt Nam, SCOPUS, Emerald Publishing);
 3.  Sustainability (Thụy Sĩ, SCOPUS, MDPI AG Publisher);
 4. Economies (Thụy Sĩ, SCOPUS, MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute);
 5. International Journal of Public Sector Performance Management (Anh quốc, SCOPUS, Inderscience);
 6. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation (Anh quốc, EBSCO, Inderscience);

Thông tin liên hệ

 • Ban tổ chức hội thảo: ipl@ueh.edu.vn
 • Trường Kinh tế - Luật - Quản lý nhà nước: celg@ueh.edu.vn
 • Tiến sĩ Đỗ Kiên Trung: dokientrung@ueh.edu.vn

Nguồn: https://bit.ly/3BtPbOr