Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế - Đại học Đà Nẵng

Phòng QLKH kính gửi đến quý Thầy/Cô quan tâm thông báo về Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế - Đại học Đà Nẵng lần thứ 6 về Kế toán tài chính.

Quý Thầy/Cô xem chi tiết thông báo tại đây