Thư mời viết bài hội thảo KHQG “Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi toàn bộ nền sản xuất xã hội, từ đó kéo theo những biến đổi căn bản của thị trường lao động, đòi hỏi những thay đổi trong đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có ngành tài nguyên và môi trường. Trước xu thế máy móc tự động hóa dần thay thế con người, nguồn nhân lực phải trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Việc gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nói chung và trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 trở nên vô cung cấp bách.

Với mục đích trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và chuyên môn học thuật với các nhà khoa học trong nước và quốc tế về các vấn đề liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong tỉnh hình mới, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0".

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kinh mời Quý vị viết bài tham dự Hội thảo Thông tin cụ thể như sau:

1. Nội dung Hội thảo

Một số nội dung gợi ý cho các bài tham luận:

 • Vai trò, cơ chế, chính sách của việc gắn kết đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường hiện nay; - Nhu cầu nguồn nhân lực ngành tài nguyên môi trường; công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0;
 • Thực trạng liên kết, hợp tác, chia sẻ với các bên liên quan trọng phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành tài nguyên môi trường trước bối cảnh hội nhập hiện nay,
 • Thực tiễn ứng dụng, chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên môi trường trong thực tiễn;
 • Giải pháp tăng cường đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ gắn với nhu cầu xã hội; sự hợp tác giữa các trường đại học và các đơn vị sử dụng lao động trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao;

2. Hướng dẫn viết bài Hội thảo

Bài viết tham dự Hội thảo là bài viết chưa từng được công bố trên các sách, tạp chí, báo, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

2.1 Hình thức

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Độ dài: Không quá 10 trang A4
 • Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 12
 • Khoảng cách dẫn dòng: 1.15

2.2. Địa chỉ nhận bài viết

 • Hòm thư: phongkhcn@hunre.eduvn hoặc vidung@hunre.eduvn hoặc ndmanh@hunre.edu.vn
 • Thời gian nhận bài: Trước ngày 30/9/2022
 • ​Dự kiến thời gian tổ chức Hội thảo: Tháng 11/2022

3. Thông tin liên hệ

 • Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế,
 • Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
 • Điện thoại: 0985 287 618 (Mr. Dũng) hoặc 0902 222 377 (Mr. Mạnh) Thông tin về Hội thảo được đăng tải tại: https://www.hunre.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe

Nguồn: https://bit.ly/3vpFoqE