Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế: "Tiêu chuẩn hóa - Nền tảng kết nối trong sản xuất nông nghiệp hiện đại và bền vững"

Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), Hiệp hội đánh giá doanh nghiệp Hàn Quốc (KVA) và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Tiêu chuẩn hóa - Nền tảng kết nối trong sản xuất nông nghiệp hiện đại và bền vững"

Thời gian dự kiến: 11/10/2022

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Thời hạn gửi bài: Trước ngày 31/08/2022

Bài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia có mã số ISBN.

Nguồn: https://bit.ly/3xXIELm