Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc Gia "Thực trạng và Giải pháp nhằm tăng cường năng lực ứng phó rủi ro, khủng hoảng trong nền kinh tế thành phố Đà Nẵng"

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Hội Khoa học Kinh tế thành phố Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đà Nẵng, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Trung Bộ, Học viện chính trị Khu vực III, Trường Đại học Đông Á, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Nhà khoa học và Quý Doanh nghiệp tham gia gửi bài cho Hội thảo khoa học quốc gia về chủ đề “Thực trạng và Giải pháp nhằm tăng cường năng lực ứng phó rủi ro, khủng hoảng trong nền kinh tế thành phố Đà Nẵng”.

1. Mục tiêu của Hội thảo

Hội thảo khoa học quốc gia về “Thực trạng và Giải pháp nhằm tăng cường năng lực ứng phó rủi ro, khủng hoảng trong nền kinh tế thành phố Đà Nẵng” tập trung làm rõ các khía cạnh lý thuyết và kết quả phân tích thực trạng năng lực ứng phó với rủi ro, khủng hoảng của nền kinh tế thành phố Đà Nẵng trong những năm qua (đặc biệt là trong đại dịch Covid 19 vừa qua) qua đó đề xuất những định hướng lớn và các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường năng lực ứng phó với rủi ro, khủng hoảng của nền kinh tế thành phố Đà Nẵng trong tương lai. Bên cạnh đó, Hội thảo là dịp để kết nối các nhà khoa học, các nhà quản lý kinh tế đang sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng, trong cả nước và quốc tế giao lưu, chia sẻ các kiến thức, các kinh nghiệm về quản lý và kiểm soát khủng hoảng nói riêng và các vấn đề quản lý kinh tế khác được quan tâm.

2. Nội dung của Hội thảo:

Những báo cáo khoa học của Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề chính sau:
- Cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ro, quản trị khủng hoảng, ứng phó rủi ro trong nền kinh tế quốc gia, kinh tế địa phương;
- Quản lý rủi ro & ứng phó rủi ro trong các Doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nghiệp Đà Nẵng trong bối cảnh hậu Covid-19;
- Nâng cao năng lực cảnh báo sớm, quản lý rủi ro cho tài chính Việt Nam, Đà Nẵng & hàm ý ứng phó;
- Ứng dụng các mô hình kinh tế lượng để nghiên cứu tác động của ứng phó rủi ro đến hoạt động kinh tế, tài chính ...;
- Kinh nghiệm ứng phó rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu, tài chính... của các nước phát triển và bài học cho Việt Nam, Đà Nẵng;
- Giải pháp và chính sách đặc thù hỗ trợ & thúc đẩy năng lực ứng phó rủi ro, khủng hoảng của Doanh nghiệp, tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng.

3. Cơ hội công bố khoa học trên các Tạp chí có uy tín

Hội thảo khoa học quốc gia về “Thực trạng và Giải pháp nhằm tăng cường năng lực ứng phó rủi ro, khủng hoảng trong nền kinh tế thành phố Đà Nẵng” vinh dự được kết nối với The University of Danang - Journal of Science and Technology (Danh mục ACI, được tính 1.25 điểm công trình khoa học theo Quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước) và Tạp chí Khoa học Kinh tế của trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN (được tính 0.5 điểm công trình khoa học theo Quy định). Theo đó, tác giả của những bài báo có chất lượng được trình bày tại Hội thảo sẽ được Tổng biên tập các tạp chí nói trên mời nộp bài để xét công bố theo quy trình bình duyệt bài báo của Tạp chí.

4. Đơn vị, thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo:

- Đơn vị chủ trì Hội thảo: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Hội Khoa học Kinh tế thành phố Đà Nẵng
- Đơn vị phối hợp đồng tổ chức: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế- xã hội Thành phố Đà Nẵng, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Trung Bộ, Học viện chính trị Khu vực III, Trường Đại học Đông Á, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
- Thời gian tổ chức: (dự kiến) lúc 08:00, ngày 26 tháng 10 năm 2022 (Thứ Tư).
- Địa điểm: 71 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành sơn, Tp Đà Nẵng.
- Hình thức tổ chức: Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp.
- Hội thảo không thu phí tham dự.

5. Thể lệ bài viết và tham gia Hội thảo

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt
- Quy định hình thức bài viết đăng kỷ yếu hội thảo quốc gia (Có template / mẫu bài viết tại đây): tối đa 7.000 từ, bao gồm tài liệu tham khảo và phụ lục; trình bày trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, canh lề 2 cm. Các mục tối thiểu: (1) Tên bài viết; (2) Tên tác giả/ nhóm tác giả và đơn vị công tác; (3) Tóm tắt: 300-500 từ; (4) 2-5 từ khóa; (5) Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu; (6) Kết quả nghiên cứu, thảo luận và hàm ý chính sách; (7) Tài liệu tham khảo; (8) Phụ lục (nếu có).
- Địa chỉ gửi bài: hoithaoquocgia@due.edu.vn.Bài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.
- Thời hạn nhận bài viết: trước ngày 15 tháng 10 năm 2022 (Đã gia hạn)
- Thời hạn đăng ký tham dự Hội thảo: trước ngày 15 tháng 10 năm 2022.

6. Thông tin liên lạc

Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:
- PGS.TS. Đào Hữu Hòa - Ban Tổ chức Hội thảo (email: hoadh@due.edu.vn).
- PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn – Ban tổ chức Hội thảo (email: man.dang@due.edu.vn)
- TS. Đường Thị Liên Hà – Thư ký Hội thảo (email: khoahoc@due.edu.vn)
- Website: due.udn.vn/nghiencuukhoahoc
- Điện thoại: 0236-3954243/0236-3889466, Email: hoithaoquocgia@due.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Hội Khoa học Kinh tế thành phố Đà Nẵng cùng các Đơn vị đồng tổ chức trân trọng kính mời Quý Nhà Khoa học, Quý
Doanh nghiệp tham dự và viết bài cho Hội thảo.

Toàn văn thư mời viết bài Hội thảotại đây