Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia: “Thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”

Với mục tiêu tạo ra diễn đàn để trao đổi về học thuật, về các vấn đề cấp thiết của thực tiễn và hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan, Khoa Kinh tế và Kinh doanh - Trường Đại học Phenikaa tổ chức hội thảo quốc gia “Thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững” năm 2022.

1. Thời gian, địa điểm tổ chức

 • Thời gian: Từ 08h30 đến 11h30 ngày 12/12/2022
 •  Địa điểm: Phòng 309 Nhà A2 – Trường Đại học Phenikaa

2. Nội dung hội thảo
Nội dung của hội thảo bao gồm nhưng không chỉ giới hạn vào các chủ đề sau:
Chuyên đề 1: Chuyển đổi số

 • Chuyển đổi số trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế (sản xuất kinh doanh, ngân hàng-tài chính, chuỗi cung ứng, v.v.)
 • Vai trò của số hóa (Công nghiệp 4.0, Blockchain, v.v.) trong nền kinh tế tuần hoàn.
 • Khởi nghiệp, sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững
 • Doanh nghiệp gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế số
 • Số hóa và kinh doanh quốc tế

Chuyên đề 2: Kinh tế tuần hoàn

 • Mô hình kinh doanh bền vững
 • Sản xuất và tiêu dùng bền vững
 • Hệ thống chuỗi cung ứng bền vững
 • Các chỉ số kinh tế tuần hoàn và cách tiếp cận đánh giá
 • Mức độ hiểu biết của doanh nghiệp và khách hàng về kinh tế tuần hoàn và các sản phẩm tuần hoàn

Chuyên đề 3: Kinh tế xanh

 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 • Vai trò của kinh tế xanh đối với môi trường
 • Thực trạng tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế
 •  Hiện trạng và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế xanh tại Việt Nam

3. Thời hạn đăng ký và gửi bài tham luận

 • Thời hạn gửi tóm tắt (tiếng Anh và tiếng Việt): 10/09/2022
 • Thời hạn gửi bài toàn văn: 10/10/2022

4. Địa chỉ đăng ký và gửi bài:

 • Tham luận phải trình bày theo đúng quy định (Xem Phụ lục đính kèm). Bản mềm bài viết tham dự hội thảo được gửi về hòm mail: htqg.fbe@phenikaa-uni.edu.vn.
 • Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Đào Lê Trang Anh (Điện thoại: 0966.888.628).
 • Ban tổ chức miễn phí tham gia và gửi bài đối với các tác giả, tham luận có chất lượng sẽ được biên tập và in thành Kỷ yếu (có giấy phép xuất bản và có mã ISBN).
 • Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm gửi bài tham luận cho Hội thảo.

    

Phụ lục: Quy định về bài gửi tham dự Hội Thảo quốc gia “Thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”

 1.  Bài tham luận không được trùng lặp quá 20% các công trình nghiên cứu đã được tác giả/các tác giả công bố.
 2.  Công trình nghiên cứu khoa học có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
 3.  Kết cấu bài viết: Mỗi bài viết trình bày dưới dạng bài báo khoa học, sử dụng định dạng MS Word, dài tối đa 8 – 10 trang trên khổ A4; font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, định dạng lề trái: 30mm, lề trên, lề dưới, lề phải 25mm, chế độ giãn dòng 1,5. Các bài báo khoa học có tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (5-10 dòng) và từ khóa (3-5 từ). Phía dưới tiêu đề bài viết là thông tin: Họ tên (các) tác giả, địa chỉ công tác và email liên hệ của (các) tác giả.
 4.  Đánh số đề mục: Trong phần nội dung chính của bài viết, các đề mục lớn cấp 1 (ví dụ: 1.) phải là chữ đậm, canh trái và được đánh số liên tục. Các tiểu mục cấp 2 (ví dụ: 2.1) là chữ đậm, in nghiêng, và các tiểu mục cấp 3 (ví dụ: 3.1.1) là chữ in nghiêng không in đậm.
 5. Quy các trích dẫn tài liệu tham khảo: theo quy chuẩn trích dẫn APA.

  Nguồn: https://bit.ly/3QiucDM