Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia “Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số - Lần thứ hai”

Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Thương mại, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số - Lần thứ 2”. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các giảng viên và các lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm về phát triển các công cụ định lượng trong giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, đặc biệt chú trọng vào nội dung xây dựng, phát triển những chuyên ngành đào tạo tại các trường đại học có mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của Quốc gia.

Nội dung của Hội thảo
Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các giảng viên và các lãnh đạo doanh nghiệp viết bài và tham dự Hội thảo. Bài viết khoa học tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề chính sau đây:

 • (1) Tổng quan lý thuyết về các phương pháp phân tích định lượng nghiên cứu kinh tế - xã hội trong môi trường số;
 • (2 Nghiên cứu về quản trị doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động, phân tích chiến lược chuyển đổi số, marketing số và du lịch bền vững;
 • (3) Nghiên cứu về tài chính, kế toán doanh nghiệp, vốn hóa thị trường trong môi trường số ;
 • (4) Nhu cầu nhân lực ngành Kinh tế số; Triển vọng, cơ hội và thách thức trong đào tạo ngành Kinh tế số;
 • (5) Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng ngành Kinh tế số;
 • (6) Ứng dụng các công cụ Toán trong phân tích các vấn đề kinh tế và xã hội;
 • (7) Các công cụ để quản trị và xử lý dữ liệu lớn trong các tổ chức và doanh nghiệp;
 • (8) Phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng trong kinh tế, kinh doanh;
 • (9) Hoặc những nội dung khác có liên quan đến chủ đề Hội thảo.

Đơn vị, thời gian và địa điểm tổ chức

 • Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Hà Nội.
 • Đơn vị đồng tổ chức: Trường Đại học Thương mại, Học viện Chính sách và Phát triển.
 • Thời gian tổ chức (dự kiến): Thứ Năm ngày 15/12/2022.
 • Địa điểm tổ chức: Trực tiếp tại Trường Đại học Hà Nội (Km9, đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), kết hợp trực tuyến trên nền tảng MS Team/ Zoom webinar.

Ngôn ngữ, quy cách trình bày toàn văn bài viết

 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
 • Quy cách trình bày: file định dạng đính kèm trong LINK-NÀY

Thời hạn, địa chỉ nhận bài viết

 • Thời hạn nhận toàn văn bài viết: Ngày 10/10/2022.
 • Thông báo kết quả thẩm định bài viết: Ngày 30/10/2022.
 • Ngày nhận lại bài viết sau chỉnh sửa: Ngày 10/11/2022.
 • Địa chỉ nhận toàn văn bài viết qua email: hoithao.ptdl@tmu.edu.vn.

Bài viết không trùng lặp với các nghiên cứu trước được chấp nhận sau khi phản biện sẽ được biên tập và đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.

Lệ phí tham gia Hội thảo

 • Lệ phí tham dự và đăng bài: Miễn phí.
 • Kinh phí đi lại, lưu trú của đại biểu trong thời gian tham dự Hội thảo do cơ quan cử đi chi trả hoặc cá nhân tự túc.

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo, vui lòng liên hệ Ban thư ký Hội thảo

 • ThS Phạm Thị Mỹ Phương, Trường Đại học Hà Nội, SĐT: 0949.907.157;
 • TS Nguyễn Thu Thủy, Trường Đại học Thương mại, SĐT: 0916.009.917;
 • TS Nguyễn Hữu Xuân Trường, Học viện Chính sách và Phát triển, SĐT: 0982.239.982.

Nguồn: https://bit.ly/3BTMabO