Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia "Những xu hướng mới trong đào tạo và nghiên cứu Kinh tế học"

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia nhằm thảo luận, đánh giá về những xu hướng mới trong đào tạo và nghiên cứu Kinh tế học để bắt kịp xu thế phát triển trong và ngoài nước. Chủ đề của Hội thảo là “Những xu hướng mới trong đào tạo và nghiên cứu Kinh tế học”.

Trong những năm gần đây, những tranh cãi về khả năng giải thích của các lý thuyết, các mô hình kinh tế đối với các hiện tượng kinh tế xã hội ngày càng trở nên gay gắt hơn. Sự biến đổi hết sức nhanh chóng của môi trường kinh tế chính trị xã hội và tác động mạnh mẽ của công nghệ đã và đang đặt ra những thách thức to lớn cho cộng đồng nghiên cứu và đào tạo kinh tế học. Các Trường đại học, các đơn vị nghiên cứu hàng đầu trên thế giới và trong nước đang có những thay đổi mạnh mẽ về tư duy, cách tiếp cận trong đào tạo và nghiên cứu kinh tế học.

Khoa Kinh tế học – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, đơn vị hàng đầu trong giảng dạy và nghiên cứu Kinh tế học ở Việt Nam phối với Khoa Ngân hàng – Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Những xu hướng mới trong đào tạo và nghiên cứu Kinh tế học" để các nhà giáo dục, các nhà nghiên cứu cùng nhau trao đổi những thay đổi có tinh chất xu hướng, dẫn dắt trong đào tạo và nghiên cứu các chủ đề về kinh tế học trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong giai đoạn tới. Từ đó định hình các định hướng đào tạo và nghiên cứu kinh tế học ở Việt Nam cũng như tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG HỘI THẢO

Hội thảo sẽ tập trung vào các chủ đề sau: 

 • Tổng kết, đánh giá thực tiễn đào tạo và nghiên cứu kinh tế học trên thế giới và Việt Nam.
 • Những thách thức trong đào tạo và nghiên cứu kinh tế học trên thế giới và Việt Nam.
 • Những thay đổi trong đào tạo và nghiên cứu kinh tế học trên thế giới và Việt Nam.
 • Tác động của những thay đổi trong môi trường kinh tế chính trị xã hội và công nghệ đến hoạt động đào tạo và nghiên cứu kinh tế.
 • Đề xuất về những thay đổi cần thiết đối với hoạt động đào tạo và nghiên cứu kinh tế học ở Việt Nam.
 • Các nghiên cứu thực nghiệm, các tham luận học thuật về các chủ đề liên quan đến các lĩnh vực của kinh tế học. 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

 • Thời gian: Dự kiến tháng 10 năm 2022
 • Địa điểm: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
 • Đơn vị tổ chức: Khoa Kinh tế học – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
 • Đơn vị phối hợp: Khoa Tài chính – Ngân hàng – Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Thành phần tham dự: Dự kiến sẽ có khoảng 150 đại biểu đến từ Trường ĐH KTQD, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh các trường đại học, Viên nghiên cứu có đào tạo và nghiên cứu về Kinh tế học, các đại biểu từ Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương...

THỂ LỆ GỬI BÀI HỘI THẢO

 • Các bài viết sẽ được gửi phản biện, nếu đạt yêu cầu sẽ được kỷ yếu Hội thảo Quốc gia có chỉ số ISBN.
 • Thời gian: Gửi toàn văn bài viết trước ngày 15/9/2022 tới địa chỉ email: lethanhha@neu.edu.vn
 • Thể thức trình bày: Bài viết được đánh máy, dung lượng 3000-8000 từ (phông chữ Times New Roman, cách dòng 1.3).

BÀI VIẾT CẦN CÓ KẾT CẤU GỒM CÁC NỘI DUNG SAU:

 • Tiêu đề bài viết
 • Tên (đồng) tác giả, học hàm, học vị, đơn vị công tác, SĐT, email + Tóm tắt bài viết: Không quá 250 từ; Từ khoá: Không quá 5 từ
 • Nội dung bài viết (tuỳ theo từng chủ để có thể điều chỉnh phù hợp): Giới thiệu chung, tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, luận bàn và kiến nghị
 • Danh mục tài liệu tham khảo

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

 • PGS, TS. Nguyễn Văn Công Phủ trưởng khoa Kinh tế học, ĐH KTQD
 • Email: congyn@neu.edu.vn Điện thoại: 0913 520 546
 • TS. Lê Thanh Hà
 • Khoa Kinh tế học, ĐH KTQD Email: lethanhha@neu.edu.vn
 • Điện thoại: 0899 464808

Nguồn: https://bit.ly/3Bzv43f