Thư mời viết bài hội thảo khoa học Quốc gia "Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam"

Trường Đại học Thương mại phối hợp với Cục TMĐT & Kinh tế số - Bộ Công Thương đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam".


                    

Tiếp nối sự thành công của Hội thảo KHQG "TMĐT và Giải pháp thông tin trong thời kỳ CMCN 4.0" được tổ chức vào tháng 09/2018 và Hội thảo KHQG "Phát triển TMĐT Việt Nam trong kỷ nguyên số" tổ chức vào tháng 11/2020. Căn cứ Quyết định số 2951/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 27/12/2021 và Công văn số 445/TMĐT-TTPT của Cục TMĐT và Kinh tế số - BCT ngày 12/5/2022, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại phối hợp với Cục TMĐT & Kinh tế số - Bộ Công Thương đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam".

Bài viết khoa học của Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào 6 chủ đề liên quan đến Kinh tế số và TMĐT là:
(1)-Đào tạo nguồn nhân lực phuc vụ phát triển Kinh tế số và TMĐT;
(2)-Những xu hướng phát triển kinh tế số;
(3)-Chính sách, pháp lý của TMĐT tại Việt Nam và trên thế giới;
(4)-Hạ tầng công nghệ và công nghệ lõi cho nền kinh tế số;
(5)-Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về ứng dụng công nghệ mới trong TMĐT và Kinh tế số;
(6)-Sáng kiến, khuyến nghị và tư vấn chính sách phát triển Kinh tế số và TMĐT bền vững;

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 05/08/2022 qua email hoithao4.0@tmu.edu.vn
Thời gian tổ chức Hội thảo: tháng 11/2022 (dự kiến) tại Trường Đại học Thương mại.
Bài viết được chấp nhận sẽ biên tập và đăng toàn văn trong Kỷ yếu HT có giấy phép xuất bản và mã số ISBN. 

Nguồn: https://bit.ly/3AhHHiG