Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” năm 2024

Để tôn vinh, tri ân các cá nhân trong tỉnh đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh rà soát, lựa chọn, đề xuất các cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” năm 2024.

I. Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” được tiến hành xét tặng thường xuyên hằng năm, tặng một lần cho mỗi cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

1. Cá nhân phải có thời gian công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đủ 20 năm đối với nam và đủ 15 năm đối với nữ. Trường hợp cá nhân được tặng thưởng Danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng cấp Nhà nước được giảm 3 năm so với quy định nêu trên.

2. Các trường hợp đặc biệt có đóng góp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ khi xét tặng Kỷ niệm chương không yêu cầu phải đáp ứng đủ thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được phong tặng một trong các Danh hiệu vinh dự nhà nước;

b) Đã được tặng Danh hiệu thi đua hoặc các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước;

c) Là tác giả/đồng tác giả của công trình/cụm công trình đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ hoặc Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ;

d) Có sáng chế đã được áp dụng hiệu quả tại Việt Nam;

đ) Các cá nhân công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ;

e) Các cá nhân đang công tác tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp từ Trung ương đến địa phương có nhiều đóng góp đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ;

g) Người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có nhiều đóng góp đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

3. Đối tượng không được và chưa được xét tặng

a) Cá nhân đã bị kỷ luật trên mức cảnh cáo không được xét tặng Kỷ niệm chương.

b) Cá nhân đang trong thời gian chờ xét kỷ luật hoặc đang bị điều tra, truy tố, xét xử chưa được xét tặng Kỷ niệm chương.

c) Cá nhân bị kỷ luật chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau khi hết thời gian thi hành kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

Lưu ý: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ" chỉ được tặng 01 lần đối với mỗi cá nhân có đủ tiêu chuẩn nêu trên.

II. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

1. Văn bản đề nghị của thủ trưởng cơ quan kèm theo danh sach trích ngang của cá nhân được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Mu 01, 02);

2. Báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đề nghị xét tặng (Mẫu 03).

3. Số lượng hồ sơ: 03 bộ (trong đó có 01 bản chính)

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” năm 2023 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, địa chỉ: Tầng 4 – Tòa nhà B – Trung tâm Dịch vụ Hành chính Hội nghị tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum (Bản điện tử gửi qua địa chỉ Email: nhphong.skhcn@kontum.gov.vntrước ngày 29/02/2024.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Đ/c Nguyễn Hồng Phong - Chuyên viên phòng HC-TH, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (Số điện thoại: 0847.194.379)

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị biết, tham gia./.

Thông báo: File đính kèm

Biểu mẫu: File đính kèm

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum