Thông báo kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường" năm học 2021-2022

Trường Đại học Đông Á xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2021 – 2022 với chủ đề: “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: ĐỘT PHÁ TƯ DUY, THI ĐUA SÁNG TẠO, CHIẾM LĨNH THÀNH CÔNG”

📌 Thời gian: Ngày 08 tháng 07 năm 2022.
📌 Địa điểm: Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng.
📌 Đối tượng tham gia: SV trường Đại học Đông Á.
📌 Hình thức trình bày: báo cáo bằng Powerpoint và Poster.
📌 Cơ cấu giải thưởng: Đối với hình thức PowerPoint (2 Giải Nhất, 4 Giải Nhì, 4 Giải Ba, 4 Giải Khuyến Khích).
                                       Đối với hình thức Poster (2 Giải Nhất, 4 Giải Nhì, 4 Giải Ba, 4 Giải Khuyến Khích).

📌 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lí Khoa học.

💫 Có thể nói,  Hoạt động NCKH của sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng trong các Trường đại học. Trong những năm qua, Trường Đại học Đông Á luôn quan tâm đầu tư để hoạt động NCKH sinh viên phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Hoạt động nghiên cứu khoa học đã được lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị, cùng sự tham gia phối hợp của Đoàn Thanh niên Trường triển khai đến toàn thể sinh viên toàn trường. Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động và kịp thời biểu dương khen thưởng sinh viên, giảng viên và các đơn vị có thành xuất sắc trong công tác sinh viên NCKH năm học 2021-2022.

💫 Bên cạnh đó, Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021-2022 với mục đích nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong sinh viên toàn Trường, tạo diễn đàn để SV toàn Trường có điều kiện chia sẻ và cập nhật kiến thức giữa các ngành với nhau. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để sinh viên hoàn thiện kỹ năng trong nghiên cứu khoa học và phát huy tính sáng tạo trong sinh viên: từ đề tài nghiên cứu khoa học trở thành các ý tưởng sáng tạo, tạo động lực để các em khởi nghiệp trong tương lai.