TB tuyển sinh đi học tại Bun-ga-ri diện Hiệp định năm 2021

Căn cứ Thông tư số 06/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài và Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học nước Cộng hòa Bun-ga-ri, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Bun-ga-ri năm 2021 như sau:

1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học

Chính phủ Bun-ga-ri cấp 02 học bổng đào tạo trình độ đại học hoặc thạc sĩ, 02 học bổng tiến sĩ, 02 học bổng thực tập sinh sau đại học hoặc nghiên cứu khoa học và 02 học bổng thực tập ngôn ngữ. Ứng viên được đăng ký dự tuyển các ngành học đang thực hiện đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học công lập của Bun-ga-ri.

2. Thời gian đào tạo

  • Chương trình đại học: từ 03 năm đến 04 năm học;
  • Chương trình thạc sĩ: từ 01 năm đến 02 năm học;
  • Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 04 năm;
  • Chương trình thực tập sinh sau đại học hoặc nghiên cứu khoa học: từ 03 tháng đến 09 tháng;
  • Chương trình thực tập ngôn ngữ: từ 06 tháng đến 01 năm.

3. Chế độ học bổng

Chính phủ Bun-ga-ri tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế, bố trí chỗ ở trong ký túc xá và học bổng theo quy định của phía Bun-ga-ri. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Bun-ga-ri.

Xem chi tiết thông báo tại đây