Tập san khoa học số 13 - 2016

  LỜI NÓI ĐẦU FOREWORD
  NGHIÊN CỨU RESEARCH
ThS. Nguyễn Quốc Viễn
ThS. Nguyễn Đình Tuyên
Bộ nghịch lưu chín khóa điều khiển độc lập hai tải ba pha, sử dụng DSP TMS320F28335 A nine-switch inverter for controlling two three-phase loads independently based on DSP TMS320F28335
ThS. Hoàng Thị Hồng Thương Nghiên cứu đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ của các câu khẩu hiệu quảng cáo cho các thiết bị điện tử di động trong tiếng Anh và tiếng Việt   A contrastive study of linguistic features of advertising slogans for mobile electronic devices in English and Vietnamese
ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương
ThS. Nguyễn Tấn Khoa
Nghiên cứu các đặc trưng cường độ của bê tông xi măng sử dụng phế thải đá mạt thay thế cốt liệu mịn trong xây dựng mặt đường ô tô The study of concrete intensity characteristics using waste crushed – fine stone to replace fine aggregate on building concrete pavement
ThS. Phạm Thị Tâm
SV. Nguyễn Thu Hà
SV. Võ Thị Thành
SV. Hoàng Sỹ Tương
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học ngoài công lập của học sinh lớp 12 tại TP. Đà Nẵng Factors affecting the decision to select non-public University of 12- grade pupils in Danang city
ThS. Trần Vũ Anh Thư
ThS. Đặng Ngọc Huy
Hướng dẫn sử dụng công cụ Quizzing để tạo câu hỏi tương tác trong video Using Quizzing tool to make interactive questions in video
ThS. Trần Thị Trang Châu Tài chính vi mô và ảnh hưởng của nó đối với Việt Nam Microfinance and its influence on Vietnam
ThS. Trần Văn Thịnh Xây dựng công cụ tự động sao lưu MYSQL Building tool to automatic backup MYSQL
ThS. Trần Thị Ngọc Ny
ThS. Phan Thị Thu
Vai trò của nhà quản lý trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực – thực tiễn ngành nội vụ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Role of manager in training and fostering human resources – the case of Internal Affairs Sector, Dailoc district, Quangnam province
ThS. Lê Thị Kim Tuyết Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Smartphone của người tiêu dùng Đà nẵng A study on factors affecting to Smartphone purchasing decision of Danang consumers
ThS. Hồ Đức Lĩnh Lập trình Game đua xe 3D trên nền tảng Unity 3D 3D car racing game programming based on Unity 3D game Engine
ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ Nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình đồng bằng ven biển Đà Nẵng phục vụ quy hoạch xây dựng và đào tạo Studying and evaluating engineering geological conditions of Da Nang coastal delta for construction planning and education purposes
  TRAO ĐỔI EXCHANGE
BSCK2. Nguyễn Thị Kim Cúc Xử lý rác thải y tế vì môi trường sống xanh tại thành phố Đà Nẵng Health care waste management for green living in Danang City
TS. Trần Ngọc Sơn Kinh tế xanh – xu hướng phát triển kinh tế của thời kỳ hậu công nghiệp Green economy – The tendency of economic development in the post-industrial era
ThS. Trần Thế Tuân Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): Cơ hội và thách thức đối với ngành ngân hàng Việt Nam Trans-Pacific Partnership (TPP): opportunities and challenges to Vietnam banking sector
ThS. Nguyễn Thị Hải Vân Phóng điện Heli ở nhiệt độ 4.5K The Helium Discharge at 4.5 Kelvin
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG NEWS