Tập san khoa học số 12

TS. Trần Thanh Khảo sát việc bảo vệ lỗi sở hữu trí tuệ của phần cứng cấu hình lại được dựa trên FPGA
TS. Nguyễn Hữu Phát
Nguyễn Xuân Kiểm
Trần Quốc Đạt
Một giải pháp xử lý tín hiệu nhỏ từ cảm biến PH ứng dụng kiểm soát nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản
ThS. Phạm Thái Uyết
ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương
Đánh giá chất lượng khai thác mặt đường bê tông nhựa dựa trên kết quả khảo sát hư hỏng của lớp phủ mặt đường
ThS. Nguyễn Tấn Khoa
ThS. Hồ Văn Quân
Xác định hệ số thâm nhập cacbonat hóa và dự đoán tuổi thọ của mặt đường bê tông xi măng do cacbonat hóa
ThS. Lê Phước Linh Nghiên cứu sự vận động ứng suất và biến dạng của mái dốc khi gia cường bằng các loại neo
ThS. Nguyễn Anh Vũ Ứng dụng ANP đánh giá rủi ro đầu tư dự án cao ốc văn phòng
ThS. Hồ Đức Lĩnh,
TS. Huỳnh Hữu Hưng
Phát hiện khuyết điểm trên bề mặt trái bưởi sử dụng không gian màu cie l*a*b* và thuật toán phân đoạn ảnh toàn cục
ThS. Trương Văn Trí
Nguyễn Ngọc Đan Thanh
Mẫu hình lead-lag giữa các danh muc đầu tư được phân loại theo mức vốn hóa: tiếp cận bằng mô hình độ trễ phân phối tự hồi quy (ARDL)
ThS. Đặng Viết Đạt Lưu trữ tài liệu điện tử - thực tiễn và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam
ThS. Lê Thị Kim Tuyết Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng visa của khách hàng
ThS. Nguyễn Khoa Tuấn Từ tư tưởng “nước”, “thiên hạ” của Nho giáo đến tư tưởng “nước”, “quốc gia” của Nguyễn Trãi
ThS. Kts. Dư Tôn Hoàng Long Những vấn đề của “đại đô thị” Huế
ThS.Kts. Nguyễn Minh Ngọc Có sự “bền vững” nào cho thiết kế nội thất?
ThS. Trần Văn Thịnh Xây dựng công cụ lấy thông tin cấu hình máy tính
KS. Dương Minh Sơn Nghiên cứu xây dựng Demo ứng dụng cho Smartphone hỗ trợ sinh viên trong học tập
TS. Nguyễn Xuân Thôi Nguồn năng lượng tái tạo từ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ khí hóa
Tin tức hoạt động Tin tức hoạt động