Tập san khoa học số 11

PGS.TS. Trần Thị Minh Diễm,
ThS. Nguyễn Trung Kiên
Phát hiện kháng nguyên NS1 và kháng thể Anti-Dengue IgM, IgG trong chẩn đoán sớm sốt xuất huyết Dengue
PGS.TS. Trần Thị Xô,
SV. Nguyễn Thị Phượng,
SV. Nguyễn Huỳnh Khả Tú,
SV. Hồ Hoàng Thiên Phú
Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng sinh Enzyme ngoại bào cao từ mẫu bùn nén của khu xử lý nước thải công nghiệp
ThS. Đỗ Hoàng Ngân Mi Ứng dụng thuật toán trượt – thích nghi điều khiển DFIG  trong máy phát điện gió 
ThS. Từ Thị Hải Yến Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định mua sắm trực tuyến ( Online Shopping) của người tiêu dùng
ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương,
ThS. Nguyễn Tấn Khoa
Áp dụng mô hình thủy lực để tính toán khả năng thoát lũ của sông Hàn – Cẩm lệ, thành phố Đà Nẵng khi các công trình cầu giao thông mới được xây dựng
TS. Huỳnh Hữu Hưng,
ThS. Hồ Đức Lĩnh
Nhận dạng trái bưởi bằng sóng Gabor, ma trận đồng hiện mức xám Co-Occurrence và thuật toán k-NN
ThS. Đặng Văn Nghĩa,
ThS. Trần Vũ Anh Thư
Kết nối GNS3 và VMware Workstation với Wireless NIC
ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Vấn đề lí luận về mô hình quản trị chi phí sản xuất Capacity của CAM-I
ThS. Hồ Cẩm Thu Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng nấm sò trắng (Pleurotus Florida) trồng trên mùn cưa cao su và bã mía
ThS. Nguyễn Trọng Tùng Sử dụng công cụ mã nguồn mở để xây dựng ứng dụng quản lý bản đồ Gis (Geographic Information System)
ThS. Phạm Thị Tâm Lợi thế cạnh tranh mới cho thời đại mới
ThS. Ngô Đình Lộc Giới thiệu về điện toán đám mây
ThS. Trần Văn Thịnh Ứng dụng GAM trong quản trị Mail Google
TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Dạy cách học là một trong những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học 
ThS. Dương Minh Sơn Giới thiệu “Office 365 Education”
ThS. Nguyễn Thị Hà Pháp luật lao động và vấn đề bồi thường chi phí đào tạo của người lao động
ThS. Nguyễn Thị Lan Xu hướng phát triển hoạt động khuyến thị trong thư viện đại học
Tin tức hoạt động Tin tức hoạt động