TẬP SAN KHOA HỌC - SỐ 14 - 2017

Tập san Khoa học 

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC & GIÁO DỤC SỐ 14 - 2017

 

LỜI NÓI ĐẦU

FOREWORD

 

NGHIÊN CỨU

RESEARCH

 

ThS. Trịnh Văn Vương,

TS. Trần Kim Phúc,

TS. Mai Anh Tuấn

 

 

Phát hiện bất thường trong mạng cảm biến không dây bằng cách sử dụng phương pháp mô tả dữ liệu vector hỗ trợ

 

 

Anomaly detection in wireless sensor networks via support vector data description

 

ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương

Đánh giá ảnh hưởng của chiều cao khối đắp đến ứng xử của nền đắp lên nền đất yếu có sử dụng cọc bê tông cốt thép kết hợp vải địa kỹ thuật

 

Evaluate the effect of embankment height to the behavior  of  the geosynthetic - reinforced piled embankment

TS. Hoa Hữu Cường

 

Nông nghiệp chính xác và khả năng triển khai tại Việt Nam

 

Precision agriculture and possibility of implementation Vietnam

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ

 

Tổng quan về đới đứt gãy Đà Nẵng – Khe Sanh và ảnh hưởng của nó đến các tai biến địa chất, khoáng sản liên quan

Overview of Da Nang – Khe Sanh fault zone and its effect on involved geologycal disasters and minerals

 

ThS. Đỗ Hoàng Ngân Mi,

ThS. Lê Viết Vĩnh,

SV. Đỗ Thanh Cường,

SV. Phạm Phú Thuận,

SV. Phạm Phương Vũ

Điều khiển xe tự cân bằng bằng arduino uno thông qua smartphone

Controlling of two- wheel seft-balancing robot using arduino uno board

 

ThS. Trần Thị Ngọc Ny

 

 

 

Một số phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức từ kinh nghiệm ở các nước

 

Some training methods for trainers officials from experiences in other countries

 

ThS. Lương Vĩnh Phú

 

Nghiên cứu tính toán thiết kế bản mặt cầu bằng bê tông cốt sợi thép

 

Study on designing bridge deck by using steel fiber concrete

 

ThS. Hoàng Phúc Hồng Trang

 

Mô phỏng quá trình trái cây chín bằng mô hình ngẫu nhiên

 

 

Modeling final fruit ripening process by stochastic system

 

ThS. Nguyễn Thị Minh Thư

SV. Nguyễn Lương Hồng Phúc

SV. Nguyễn Lê Gia Linh

Nghiên cứu về khuynh hướng sử dụng giọng Anh của sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

 

A Study on trend toward using English accents of English linguistics major students

ThS. Trần Thị Thái Hằng,

ThS. Trương Văn Trí

Giải pháp phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty CP chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

 

Strategies to develop the stockbroking activities of  Saigon Joint Stock Commercial Bank

ThS. Hoàng Nam Bình,

ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương

Ảnh hưởng của công trình chỉnh trị đến trường dòng chảy lũ khu vực hạ lưu sông Hàn

 

Influence of river training work on flood current of  Han river’s downstream

 

ThS. Trần Thị Hoài Nam

Các lỗi dịch thuật Việt – Anh của sinh viên chuyên ngữ năm ba – trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

Common translation errors (Vietnamese - English) committed by the third - year English majors: A case at Dong Nai Technology Vietnam

ThS. Nguyễn Tấn Khoa

Nghiên cứu tính năng cơ học của bê tông cát khi sử dụng tro bay thay thế một phần xi măng đóng vai trò chất kết dính

Study on machanical performance of sand concrete when using fly ash replacing a part of cement as binder

 

TRAO ĐỔI

EXCHANGE

 

TS. Nguyễn Thời Trung

 

Cách mạng công nghiệp 4.0 và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh NCKH trong các cơ sở giáo dục đại học

 

Industrial Revolution 4.0 and some solutions to promote scientific research in higher education institutions

 

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

NEWS