Tập san khoa học - Số 14 - 2017

  NGHIÊN CỨU RESEARCH
ThS. Trịnh Văn Vương
TS. Trần Kim Phúc
TS. Mai Anh Tuấn
Phát hiện bất thường trong mạng cảm biến không dây bằng cách sử dụng phương pháp mô tả dữ liệu vector hỗ trợ Anomaly detection in wireless sensor networks via support vector data description
ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương Đánh giá ảnh hưởng của chiều cao khối đắp đến ứng xử của nền đắp lên nền đất yếu có sử dụng cọc bê tông cốt thép kết hợp vải địa kỹ thuật Evaluate the effect of embankment height to the behavior of the geosynthetic - reinforced piled embankment
TS. Hoa Hữu Cường Nông nghiệp chính xác và khả năng triển khai tại Việt Nam Precision agriculture and possibility of implementation Vietnam
ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ Tổng quan về đới đứt gãy Đà Nẵng - Khe Sanh và ảnh hưởng của nó đến các tai biến địa chất, khoáng sản liên quan Overview of Da Nang - Khe Sanh fault zone and its effect on involved geologycal disasters and minerals
ThS. Đỗ Hoàng Ngân Mi
ThS. Lê Viết Vĩnh
SV. Đỗ Thanh Cường
SV. Phạm Phú Thuận
SV. Phạm Phương Vũ
Điều khiển xe tự cân bằng bằng arduino uno thông qua smartphone Controlling of two- wheel seft-balancing robot using arduino uno board
ThS. Trần Thị Ngọc Ny Một số phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức từ kinh nghiệm ở các nước Some training methods for trainers officials from experiences in other countries
ThS. Lương Vĩnh Phú Nghiên cứu tính toán thiết kế bản mặt cầu bằng bê tông cốt sợi thép Study on designing bridge deck by using steel fiber concrete
ThS. Hoàng Phúc Hồng Trang Mô phỏng quá trình trái cây chín bằng mô hình ngẫu nhiên Modeling final fruit ripening process by stochastic system
ThS. Nguyễn Thị Minh Thư
SV. Nguyễn Lương Hồng Phúc
SV. Nguyễn Lê Gia Linh
Nghiên cứu về khuynh hướng sử dụng giọng Anh của sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh A Study on trend toward using English accents of English linguistics major students
ThS. Trần Thị Thái Hằng
ThS. Trương Văn Trí
Giải pháp phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty CP chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Strategies to develop the stockbroking activities of Saigon Joint Stock Commercial Bank
ThS. Hoàng Nam Bình
ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương
Ảnh hưởng của công trình chỉnh trị đến trường dòng chảy lũ khu vực hạ lưu sông Hàn Influence of river training work on flood current of Han river’s downstream
ThS. Trần Thị Hoài Nam Các lỗi dịch thuật Việt - Anh của sinh viên chuyên ngữ năm ba - trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai Common translation errors (Vietnamese - English) committed by the third - year English majors: A case at Dong Nai Technology Vietnam
ThS. Nguyễn Tấn Khoa Nghiên cứu tính năng cơ học của bê tông cát khi sử dụng tro bay thay thế một phần xi măng đóng vai trò chất kết dính Study on machanical performance of sand concrete when using fly ash replacing a part of cement as binder
  TRAO ĐỔI EXCHANGE
TS. Nguyễn Thời Trung Cách mạng công nghiệp 4.0 và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh NCKH trong các cơ sở giáo dục đại học Industrial Revolution 4.0 and some solutions to promote scientific research in higher education institutions
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG NEWS