Program - The 10th East Asia Academic Exchange Forum

P. QLKH gửi đến quý thầy cô thông tin về diễn đàn The 10th East Asia Academic Exchange, kính mời quý thầy cô tham dự để nghe các báo cáo của của diễn giả. 

Trường Đại học Đông Á tham gia diễn đàn với báo cáo của các thầy/cô sau:

1. A Review of Foreign direct investment for Vietnam Economic Development - Quang Ngoc Le, Sam Minh Luong, Thuy T.H Le - Dong A University, Vietnam

2.  Urbanization and its impact on tourism development in Da Nang - Dau Thi Hoa, MA. Le Thi Kim Dung - Dong A University, Vietnam

3. Advertisement on the next forum - Sam Minh Luong - Vice rector, Dong A University, Vietnam

 Thông tin về Diễn đàn cụ thể như sau:

Topic: The 10th East Asia Academic Exchange Forum

Time: 2021.9.24(FRI) 13:00(CST) 14:00(JST/KST) 12:00(VST)
Zoom:https://us02web.zoom.us/j/87557031739?pwd=dDRtNDFqNUpFVEhaS0cwMHNDeWNSZz09
Meeting ID: 875 5703 1739
Pass Cord: 442952

P. QLKH xin gửi kèm thông tin về Chương trình trong file đính kèm.

Trân trọng./.