Hội thảo ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong nông nghiệp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay

Chương trình "HỘI THẢO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO, CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP VỚI XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ HIỆN NAY", với mục đích giới thiệu các xu hướng công nghệ và sản phẩm nổi bật đang được tập trung nghiên cứu phát triển và ứng dụng hiện nay. Hội thảo sẽ là cơ hội giao lưu, kết nối, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm, công nghệ giữa các tổ chức, cá nhân, và nhà đầu tư. Diễn giả tại Hội thảo là các PGS, TS, CEO của các doanh nghiệp sẽ trình bày báo cáo đề dẫn, các báo cáo khoa học, các báo cáo doanh nghiệp, nhằm đem lại cái nhìn đa chiều về lĩnh vực công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

Thời gian: 8:00 - 11:30, ngày 24 tháng 6 năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật số 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quý thầy/cô tham dự vui lòng đăng ký trực tiếp qua email: linhvnkh@gmail.com