HỘI THẢO “MÔ HÌNH MỚI VỀ CHIẾN LƯỢC CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU”

Phòng QLKH kính mời quý thầy tham dự buổi hội thảo do Trường Đại học Đông Á phối hợp với Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến (AIIT),Nhật Bản tổ chức. 

Thông tin chi tiết của hội thảo:

1. Thời gian: 8h00 ngày 12.12.2023 (thứ Ba)
2. Địa điểm: Hội trường Edison - Trường Đại học Đông Á
3. Hình thức: Trực tiếp
4. Diễn giả: Trường Đại học Đông Á, Viện AIIT, iDE Việt Nam

5. Tên hội thảo: Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu

Chi tiết chương trình:

Thời gian

Nội dung

Đơn vị/cá nhân thực hiện

08:00 - 08:30

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

08:30 - 08:35

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức

08:35 - 08:40

Phát biểu chào mừng

Ông Lương Minh Sâm

 Chủ tịch Hội đồng

Trường Đại học Đông Á

08:40 - 08:45

Phát biểu đại diện Viện AIIT

Prof. Mitsuhiro Maeda

Viện AIIT

08:45 - 09:00

Tham luận 1: The Methodology of the Watershed Management as a New Paradigm of anti-Global Climate Change Strategy

 

Prof. Mitsuhiro Maeda

Viện AIIT

09:00 - 09:15

Tham luận 2 : GIS technology in waste management

TS. Lê Ngọc Quang

iDE Việt Nam

09:15 - 09:30

Tham luận 3: Construction of a new railway using battery trains in Da Nang ~ Hoi An to reduce investment costs and CO 2 emissions

Mr. Masamoto Suzuki

Viện AIIT

09:30 - 09:45

Tham luận 4: Proposal for New Urban Development to Adapt to Climate Change

Mr.  Yoshiyuki Itoh

Viện AIIT (online)

09:45 - 10:00

Tea break

 

10:00 - 10:15

Tham luận 5: Field survey on noise exposure of motorcycle drivers

Mr. Yudai Isobe

Viện AIIT (online)

10:15 - 10:30

Tham luận 6 : Biogas Digester Use by Combining Livestock Waste with Food Waste to Minimize GHGs Emissions in Central Vietnam

TS. Hoàng Thanh Hương

K. KHCB

Trường ĐHĐA

10:30 - 10:45

Tham luận 7: Danang Jackfruits Branding Proposal

Mr. Seiji Suzuki

Viện AIIT (online)

10:45 - 12:00

Thảo luận

Toàn thể

12:00

Tổng kết và bế mạc hội thảo

Ban Tổ chức

 

Trân trọng kính mời quý thầy tham gia và chia sẻ tại hội thảo.